Pre uchádzača

Všetky informácie pre uchádzačov o štúdium na FPV UMB.

Na týchto stránkach nájdete informácie o štúdiu na Fakulte prírodných vied UMB. Ak Vám predsalen nejaké informácie chýbajú, pokojne kontaktujte Oddelenie pre pedagogickú činnosť


Termín na podávanie prihlášok je do 31. 3. 2022 (pre všetky stupne štúdia)