Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Vysokoškolské vzdelávanie učiteľov biológie

Pozývame Vás na slávnostný seminár pri príležitosti 60. výročia vysokoškolského vzdelávania učiteľov prírodovedných predmetov v Banskej Bystrici.

Seminár sa koná pod záštitou dekanky Fakulty prírodných vied UMB doc. RNDr. Jarmily Kmeťovej, PhD.

 

Dátum a miesto konania:

5. mája 2015 9.00 hod.
Katedra biológie a ekológie FPV UMB
Tajovského 40
Banská Bystrica

 

PROGRAM:

 • 9.00   OTVORENIE
 • 9.10 - 9.30         História katedry biológie a ekológie
 • 9.30 - 10.00       Ing. Helena Jedličková, PhD. (Katedra biologie, PdF, Masarykova univerzita, Brno): Aktivizující výukové metody - problémy, výzkum a řešení ve vysokoškolském vzdělávání učitelů biologie a přírodopisu
 • 10.00 - 10.30     Doc. PaedDr. RNDr. Milada Švecová, CSc. (Katedra antropologie a genetiky člověka, PřF, Univerzita Karlova, Praha): Učitelská profese v kontextu změn v biologickém vzdělávání
 • 10.30 - 11.00     Mgr. Ilona Horychová (Sekce geologie, PřF, Univerzita Karlova, Praha): Strukturované studium z pohledu studentů učitelství přírodovědných oborů
 • 11.00 - 11.20     COFFEE BREAK
 • 11.20 - 12.00     Dr. Katarína Baluchová (Hermes LabSystems): Molekulárna genetika solídnych tumorov - trendy v indikácii biologickej liečby
 • 12.00 - 13.00     OBED
 • 13.00 - 13.30     Doc. RNDr. Mária Tulenková, PhD. (Katedra biológie, FHPV, Prešovská univerzita v Prešove): Vysokoškolské vzdelávane učiteľov biológie na Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej unniverzity
 • 13.30 - 14.00     Doc. Dr. Beata Barabasz-Krasny, PhD. (Katedra botaniky, Pedagogická univerzita, Krakov): Botanical subjects in curriculum of teacher specialty students at the Pedagogical University in Krakow
 • 14.00 - 14.30     Prehliadka laboratórií katedry
 • 14.30 - 14.45     PaedDr. Iveta Šanderová (Gymnázium Andreja Sládkoviča, Banská Bystrica): Požiadavky súčasnej praxe na učiteľa biológie
 • 14.45 - 15.00     Doc. PaedDr. Valerian Franc, CSc. (Katedra biológie a ekológie, FPV, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica): Ako ďalej s vyučovaním na stredných školách?
 • 15.00 - 15.30     WORKSHOP
 • 15.30   UKONČENIE

 

Na Vašu účasť sa teší organizačný výbor seminára:

 • Doc. RNDr. Roman Alberty, CSc.
 • Mgr. Marcela Adamcová, PhD.
 • Doc. RNDr. Svetlana Gáperová, PhD.
 • Doc. Ing. Peter Urban, PhD.

 

Seminár podporili:

                

    

 

 

 

Prílohy ku stránke