Implementing Public Participation Approaches in Radioactive Waste Disposal (IPPA)

Informácie o projekte

Číslo projektu:7 RP + APVV-0081-10
Doba riešenia projektu:1. Január 2011 - 1. Január 2013
Vedúci projektu FPV:Ing. Peter Mihók, PhD.
Zahraničný projekt:nie