Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Katedra matematiky

Katedra matematiky sa orientuje na výskum v rôznych ob­las­tiach matematiky (dynamické systémy, kombinatorika a teória grafov, matematická štatistika, teória fuzzy množín, teória pravdepodobnosti, univerzálna algebra a iné) a v oblasti teórie vyučovania matematiky.

Kde nás nájdete

KM FPV UMB
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica

Profil katedry

V komplexnej akreditácii vysokých škôl za obdobie rokov 2002 - 2007 (http://www.akredkom.sk/zapis/444fo/priloha5.pdf, str.40) ako aj prakreditácii za roky 2008 - 2013 (http://www.akredkom.sk/zapis/884fo/prku8861.pdf , str. 11)   získalo naše pracovisko vo vednej oblasti Matematika a štatistika  najvyššie možné hodnotenie „A“. V nedávnom hodnotení vedeckej činnosti (VER - Verification of Excellence in Research) bola katedra matematiky medzi najlepšími pracoviskami na Slovensku.

Členovia katedry (skupinové foto) sa orientujú na výskum v rôznych ob­las­tiach matematiky (dynamické systémy,  kombinatorika a teória grafov, teória fuzzy množín, teória pravdepodobnosti, univerzálna algebra, ekonometria a iné) a v oblasti teórie vyučovania matematiky. Výskum má medziná­rodnú úroveň, vďaka čomu sú naši pracovníci pozývaní na pracovné pobyty a na zahraničné vedecké konferencie, často ako tzv. pozvaní prednášatelia.

Akreditačná komisia v roku 2015 v rámci svojho pilotného projektu identifikovala 37 špičkových vedeckých tímov na slovenských vysokých školách (http://www.akredkom.sk/index.pl?tmpl=spickove_timy1). Jeden z nich, s názvom Akcie grúp a pologrúp v diskrétnej matematike a dynamických systémoch, je práve na našej Katedre matematiky. Pritom len dva tímy sú na vysokých školách, ktoré nemajú sídlo v Bratislave a Košiciach (UK ich má 19, TUKE 5, STU 4, UPJŠ 3, VŠMU 2, VŠVU 2, TU Zvolen 1, UMB 1). V oblasti výskumu  Matematika a štatistika sú okrem nášho tímu ešte ďalšie tri (dva na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského, jeden na Fakulte baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej Univerzity v Košiciach).

V súčasnosti má katedra akreditované dva bakalárske študijné programy (Matematika, Učiteľstvo matematiky – v kombinácii predmetov), dva magisterské študijné programy ( Matematika v analýze dát a vo financiách,  Učiteľstvo matematiky – v kombinácii predmetov) a jeden doktorandský študijný program (Matematická analýza). Niektoré dôvody, prečo študovať u nás, nájdete tu.

Vďaka intenzívnej vedeckej spolupráci so zahraničnými matematickými vysokoškolskými pracoviskami a matematickými ústavmi môžu najlepší študenti magisterského a doktorand­ské­ho stupňa štúdia absolvovať časť štúdia v rámci programu Erasmus na Karlovej univerzite v Prahe a na mnohých univerzitách najmä v západnej Európe (Universidad de Murcia (Španielsko), Universität Potsdam (Nemecko), ...).

Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela má právo konať rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác v  študijných programoch: Učiteľstvo matematiky (PaedDr.) a Matematika v analýze dát a vo financiách (RNDr.).

V roku 2008 získala katedra aj práva na habilitačné a inauguračné konania v odbore Matematika.

Od roku 1993 katedra vydáva časopis Acta Universitatis M. Belii, Series Mathematics. Stručné referáty o článkoch v ňom uverejnených možno nájsť v referátových časopisoch Math. Reviews a Zentralblatt Math.

Ka­te­dra má dobre vybavenú knižnicu, ktorá sa každoročne rozrastá o mnohé zaujímavé tituly.

Vyučovanie predmetov využívajúcich informačno-komunikačné technológie prebie­ha v počítačových učebniach, do ktorých majú študenti prístup aj mimo vyučovania. Z prostriedkov získaných prostredníctvom medzinárodných projektov sa zakúpil matematický systém MAPLE, štatistický systém SPSS, okrem neho je využívaný program R, programovacie jazyky Java, C a C++, TeX a ďalšie základné programy.

 

Členovia katedry

Mgr. Vladimír Kobza, PhD.

Mgr. Vladimír Kobza, PhD.

Vedúci katedry

Zaradenie:
Odborný asistent
Miestnosť:
231
prof. RNDr. Vladimír Janiš, CSc.

prof. RNDr. Vladimír Janiš, CSc.

Zástupca vedúceho katedry, Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Profesor
Miestnosť:
228
prof. RNDr. Pavol Hanzel, CSc.

prof. RNDr. Pavol Hanzel, CSc.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Profesor
Miestnosť:
226/c
prof. RNDr. Miroslav Haviar, CSc.

prof. RNDr. Miroslav Haviar, CSc.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Profesor
Miestnosť:
227
prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DSc., DrSc.

prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DSc., DrSc.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Profesor
Miestnosť:
229
doc. RNDr. Matúš Dirbák, PhD.

doc. RNDr. Matúš Dirbák, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Docent
Miestnosť:
226b
doc. RNDr. Roman Hric, PhD.

doc. RNDr. Roman Hric, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Docent
Miestnosť:
230
doc. PaedDr. Martin Papčo, PhD.

doc. PaedDr. Martin Papčo, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, profesijné zamerania: pravdepodobnosť a štatistika, geometria

Zaradenie:
Docent
Miestnosť:
F226/c
doc. RNDr. Vladimír Špitalský, PhD.

doc. RNDr. Vladimír Špitalský, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Docent
Miestnosť:
226C
Mgr. Lukáš Lafférs, PhD.

Mgr. Lukáš Lafférs, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Odborný asistent
Miestnosť:
226A
Mgr. Michaela Mihoková, PhD.

Mgr. Michaela Mihoková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Zaradenie:
Odborná asistentka
Miestnosť:
238
Gavaldová Katarína

Gavaldová Katarína

Asistentka

Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Miestnosť:
133