Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Geochémia a geochronológia magmatických žilných hornín v Západných Karpatoch

Informácie o projekte

Zadávateľ:

Vedecká grantová agentúra MŠ SR

Číslo projektu:VEGA 1/0650/15
Doba riešenia projektu:1. Január 2015 - 31. December 2017
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc.
Spoluriešitelia:

Štefan Ferenc
Roberta Prokešová
Viera Šimonová
Karol Weis
Tomáš Štrba

Zahraničný projekt:nie

Projekt je zameraný na výskum a zaradenie magmatických žilných hornín predovšetkým  predalpínskeho vývoja Západných Karpát. Okrem genézy týchto hornín na základe geochemických charakteristík je potrebné riešiť aj ich vekové a priestorové vzťahy. Budeme študovať kyslé horniny typu granitových porfýrov, intermediálne až bázické horniny typu kersantitov a spessartitov. Zameriame sa hlavne na ich vekový a genetický vzťah k okolným horninám kryštalinika (hlavne k hosťujúcim granitom). Posledným študovaným horninovým typom budú alkalické lamprofýry. Pri týchto sa zameriame na štúdium ich vekových a genetických vzťahov v horninách, ktoré vystupujú v rôznych tektonických jednotkách Západných Karpát (vrátane fatrika, hronika). Pre interpretáciu budú využité analýzy stopových prvkov (vrátane izotopov Rb, Sr, Sm, Nd) a U/Th/Pb datovanie. Unikátne analýzy získame spoluprácou so zahraničím (Polish Academy of Science, Krakow, Trinity College Dublin, Kyoto University, Okayama University of Science, Lund University).