print

Referát pre rozvoj

Oznamy

Kontakt:telefón: 048 446
e-mail: silvia.malachovska@umb.sk

Úradné hodiny

Pondelok-
Utorok-
Streda-
Štvrtok-
Piatok-

Prodekan pre rozvoj:

PaedDr., Mgr. Vladimír Siládi, PhD. |
Meno:PaedDr., Mgr. Vladimír Siládi, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Prodekan, Zástupca vedúceho katedry, Vysokoškolský učiteľ, mobil , +421 917 200 019 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:Vladimir.Siladi@umb.sk
Miestnosť:F126b, F034 
Telefónne číslo:048 446 7126, 7434
Fax:048 446 7134
Streda: 09:00 - 11:00, Piatok: 11:30 - 12:00

Referát pre rozvoj:

Bc. Silvia Malachovská |
Meno:Bc. Silvia Malachovská
Funkcia v zamestnaní:Referentka 
Zaradenie:Nepedagogická zamestnankyňa 
E-Mail:silvia.malachovska@umb.sk
Telefónne číslo:048 446 7405
Pondelok: 08:30 - 11:30, Utorok: 08:30 - 11:30, 12:30 - 15:00, Streda: 08:30 - 11:30, Piatok: 08:30 - 11:30