Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Program

17. medzinárodný seminár doktorandov didaktiky chémie a príbuzných doktorandských študijných programov

PIATOK 26.11.2021

12:30

Prihlasovanie účastníkov v platforme MS Teams
Kliknutím SEM sa pripojíte

13:00

OTVORENIE SEMINÁRA

Príhovor dekanky Fakulty prírodných vied UMB
doc. Jarmila Kmeťová

Príhovor člena medzinárodného vedeckého výboru seminára
prof. Ľubomír Held

13:15

PLENÁRNA PREDNÁŠKA

Proč učíme chemii?
doc. dr. hab. Małgorzata Nodzyńska

SEKCIA 1
Predseda: prof. Ľubomír Held

14:00

Q-metodológia ako nástroj skúmania perspektívy študentov učiteľstva chémie o učení sa atómovej štruktúry
Mgr. Dominika Koperová

14:20

Využití Q-metodologie při zjišťování názorů učitelů na možnosti realizace integrované výuky
Mgr. Markéta Bartoňová

14:40 Názory a postoje učiteľov chémie k metodikám na tému Zdroje energie
RNDr. Júlia Sečková
15:00

Analýza přijímacího řízení na PřF UK
Mgr. Martin Šrámek

15:20 Rozvoj prírodovednej gramotnosti v chemickom vzdelávaní z perspektívy učiteľa
Mgr. Viktória Kohutiarová
15:40 Možnosti a limity využití muzejních expozic ve výuce chemie z perspektivy učitelů
Mgr. Lenka Rybáriková

 

16:00

 

 

PRESTÁVKA

SEKCIA 2
Predseda: prof. Martin Bílek
16:30 Rozvoj kompetencí v chemickém vzdělávání založeném na aktivní činnosti žáků
RNDr. Irena Chlebounová
16:50 Využívaní počítačových modelů na podporu výuky redoxních dějů na střední škole
Hana Henychová
17:10 Dovednosti studentů a expertů v oblasti řešení problémů: srovnání řešení chemických a obecně přírodovědných úloh
PhDr. Martina Tóthová
17:30 Vliv organizačních podmínek na efektivitu výuky chemie na základních školách
Mgr. Anna Baprowska
17:50 Úroveň vedomostí žiakov primárnej edukácie z oblasti prírodovedného vzdelávania
Mgr. Miroslava Jurečková
18:10 Školní měřicí systémy – požadavky učitele a možnosti vlastní stavby
Tomáš Feltl
18:30 UKONČENIE SEMINÁRA

Dĺžka prezentácie príspevkov je 20 minút vrátane diskusie.

Prezentácia je možná v slovenskom, českom, poľskom a anglickom jazyku.