Program

17. medzinárodný seminár doktorandov didaktiky chémie a príbuzných doktorandských študijných programov

Predbežný program seminára

PIATOK 26.11.2021

11:00 – 13:00

Registrácia účastníkov

13:00 – 13:15

Otvorenie seminára

13:15 – 14:00

Plenárna prednáška

14:00 – 15:30

Prezentácie študentov

15:30 – 16:00

Prestávka

16:00 – 18:00

Prezentácie študentov

19:00

Spoločenský večer

SOBOTA 27.11.2021

09:00 – 11:00

Prezentácie študentov

11:00 – 11:30

Prestávka

11:30 – 13:00

Prezentácie študentov

13:00

Ukončenie seminára

 

Presný program seminára bude doplnený neskôr. Dĺžka prezentácie príspevkov je 15 minút vrátane diskusie. Prezentácia je možná v  slovenskom, českom, poľskom a anglickom jazyku.