Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Geológia zábavná a obľúbená (nové originálne a motivačne príťažlivé edukačné materiály pre základné a stredné školy)

Informácie o projekte

Zadávateľ:Kultúrna a edukačná agentúra MŠVVaŠ SR
Číslo projektu:KEGA 033UMB-4/2021
Doba riešenia projektu:1. Január 2021 - 31. December 2023
Vedúci projektu FPV:Mgr. Viera Šimonová, PhD.
Spoluriešitelia:

Štefan Ferenc, Ján Spišiak, Stanislav Jeleň, Juraj Butek, Richard Kopáčik

Zahraničný projekt:nie

Hlavným cieľom projektu je vytvoriť efektívny doplnkový výučbový materiál, zameraný na využívanie atraktívnejších foriem spracovania a prezentovania učebnej látky, ktorá by upútala pozornosť a zvýšila aktivitu žiakov 9. ročníka základných škôl (resp. 3. ročníka osemročných gymnázií) o abiotickú zložku prostredia na vyučovacích hodinách geológie. Formou interaktívneho e-learningového prostredia je možné zmeniť tradičný spôsob učenia založený na memorovaní učiva a tým zároveň zvýšiť aktivitu žiakov. To je však možné dosiahnuť len vhodnou motiváciou žiakov, ale predovšetkým učiteľov. Nový prístup pomôže efektívne zmeniť prístup učiteľov vo výučbe geológie, ktorý by viedol k premene pasívneho poslucháča na aktívneho žiaka, schopného diskutovať o základných geologických procesoch, prezentovať vlastný názor a obhajovať ho.