Objavujeme svet častíc

Informácie o projekte

Zadávateľ:

Kultúrna a edukačná agentúra MŠ SR

Koordinujúca organizácia:

Žilinská univerzita v Žiline

Číslo projektu:KEGA 022ŽU-4/2013
Doba riešenia projektu:1. Január 2013 - 31. December 2015
Vedúci projektu FPV:doc. Mgr. Boris Tomášik, PhD.
Zahraničný projekt:nie