Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Katedra fyziky

Katedra pripravuje budúcich učiteľov fyziky a ponúka vysokoškolské štúdium v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia.

Kde nás nájdete

KF FPV UMB
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Telefón: 048 446 7202
E-mail: fpv.kf@umb.sk

Profil katedry

História katedry sa začala písať v roku 1954 a za ten čas pripravila množstvo kvalitných učiteľov fyziky. Študovať učiteľstvo fyziky sa stále oplatí. Naši absolventi sú v praxi žiadaní, a to nielen v školstve. Viac o katedre sa doviete v časti  Niečo viac o katedre a o možnostiach štúdia v časti Štúdium.

Niekoľko dekád sa na katedre fyziky venujeme výskumu v teórii vyučovania fyziky, ako aj teoretickej fyzike. Výskumné témy sú riešené prostredníctvom domácich a zahraničných grantových projektov, napr. rámcové programy EU, Leonardo, COST, APVV, VEGA, KEGA. Do aktivít v rámci týchto projektov sú zapájaní aj študenti. Viac o to, čomu sa na katedre venujeme nájdete v časti Veda a výskum .


PONUKA PRE ŠKOLY - Poďme spolu experimentovať

Centrum neformálneho fyzikálneho vzdelávania, ktoré zahŕňa laboratórium a expozíciu interaktívnych experimentov v priestoroch chodby, ponúka priestor pre experimentálnu činnosť žiakov pod vedením lektorov z katedry fyziky, prípadne tvorivé dielne pre učiteľov fyziky. Experimentovanie je vo viacerých prípadoch prostriedkom na získanie riešenia rôznych problémových experimentálnych úloh. Žiaci sa stretnú s mnohými experimentami, ktoré im pomôžu pri objavovaní nových poznatkov, alebo pri hľadaní súvislostí medzi rôznymi fyzikálnymi dejmi.

Bližšie informácie o ponúkaných aktivitách centra nájdete na stránke katedry.

PONUKA AKTIVÍT CENTRA 

 


V rámci riešených projektov zameraných na vzdelávanie vzniklo množstvo výstupov, ako aj materiálov na vyučovanie fyziky, či prírodovedných predmetov, ktoré sú prístupné aj na stránke katedry. 

 

UKÁŽKY DOSTUPNÝCH MATERIÁLOV NA VYUČOVANIE


Mikrokontroléry vo výučbe

Mikrokontroléry - Arduino, Raspberry Pi. Vysoko aktuálna téma aj na vyučovaní a nevyhli sme sa jej ani my :) V rámci projektu KEGA sme na katedre vyvinuli niekoľko finančne nenáročných komponentov a navrhli pár experimentov, kde sa tieto komponenty aj v kombinácii s Arduinom využívajú.

 

* Viac o projekte

* Aké komponenty sme vytvorili

* Návrhy  na rôzne experimenty

* Experimenty pre dištančné vyučovanie


Otvorené bádanie

V minulosti sme na katedre riešili projekt s "krycím názvom" Chain Reaction. Pri jeho riešení sme sa veľa naučili, stretli sme množstvo šikovných mladých ľudí a ich odhodlaných učiteľov. Výstupom projektu, okrem iného, bolo osem otvorených bádateľských aktivít určených pre stredné školy. Keďže ide o otvorené bádanie, žiada si to väčší časový priestor ako jedna vyučovacia hodina, ale realizácia týchto aktivít priniesla veľmi pekné výsledky a ukázala rôzne kreatívne prístupy pri ich riešení zo strany žiakov.

pre žiaka   pre učiteľa


Integrovaná prírodoveda v experimentoch

Fyzika, chémia, biológia. Zdanlivo odlišné oblasti, ale vieme, že príroda nefunguje inak pre chémiu, inak pre biológiu, či fyziku. Príroda je jeden "organizmus" a nie je možné oddeliť jednotlivé časti a skúmať ich samostatne. V rámci jedného medzinárodného projektu (s krycím názvom ComLab), sme navrhli niekoľko experimentov, ktoré spájajú poznatky z rôznych oblastí prírodovedných predmetov. Nájdu sa aj experimenty riešiace len fyziku, ale tých je menej :). Experimenty vznikli pred viacerými rokmi, tomu zodpovedá aj dizajn stránok, ale na použiteľnosti navrhovaných experimentov to vplyv určite nemá :)

pre žiaka      pre učiteľa

 

Členovia katedry

doc. PaedDr. Miriam Spodniaková Pfefferová, PhD.

doc. PaedDr. Miriam Spodniaková Pfefferová, PhD.

Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 7204
Zaradenie:
Docentka
Miestnosť:
204
Mgr. Martin Hruška, PhD.

Mgr. Martin Hruška, PhD.

Zástupca vedúceho katedry, Rozvrhový koordinátor

Telefón:
048 446 7203
Zaradenie:
Odborný asistent
Miestnosť:
203
doc. RNDr. Martin Plesch, PhD.

doc. RNDr. Martin Plesch, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Profesor
prof. Dr. Boris Tomášik

prof. Dr. Boris Tomášik

Vysokoškolský učiteľ, Koordinátor Erasmus+

Telefón:
048 446 7206
Zaradenie:
Profesor
Miestnosť:
206
doc. Dr. Ing. Evgeni Kolomeitsev, PhD.

doc. Dr. Ing. Evgeni Kolomeitsev, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 7205
Zaradenie:
Docent
Miestnosť:
205
doc. RNDr. Janka Raganová, PhD.

doc. RNDr. Janka Raganová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Študijný poradca

Telefón:
048 446 7201
Zaradenie:
Docentka
Miestnosť:
201
Dr. Martina Javůrková, PhD.

Dr. Martina Javůrková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Zaradenie:
Odborná asistentka
Darina Frindtová

Darina Frindtová

Asistentka

Telefón:
7 202
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Miestnosť:
202