Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

42. ročník Letnej školy chemikov vo Zvolene 2019

Letná škola chemikov (LŠCH) je tradičné dvojtýždňové podujatie, ktoré organizuje Slovenská komisia chemickej olympiády (SK CHO) na začiatku letných prázdnin pre najúspešnejších riešiteľov krajských kôl chemickej olympiády (CHO) v kategóriách C a B (študenti 1. a 2. ročníkov gymnázií). LŠCH poskytuje talentovaným študentom systematické vedomosti v jednotlivých oblastiach chémie a umožňuje im získať praktické zručnosti v laboratóriu. Cieľom tohto podujatia je pripraviť účastníkov LŠCH na postup do vyšších náročnejších kategórií súťaže. Významným aspektom účasti študentov na LŠCH je aj nadviazanie nových priateľstiev medzi stredoškolákmi s podobnými záujmami.

Tento rok to bol už jej 42. ročník, ktorý sa konal v dňoch 30.6.-12.7.2019 v priestoroch katedry environmentálneho inžinierstva Fakulty ekológie a environmentalistiky Technickej Univerzity vo Zvolene (KEI FEE TU). Záštitu nad podujatím prevzal predseda BBSK Ing. Ján Lunter. LŠCH sa zúčastnilo 49 najúspešnejších riešiteľov krajských kôl CHO v kategóriách C a B, vrátane štyroch študentov, ktorí následne reprezentovali Slovensko na medzinárodnej chemickej olympiáde v Paríži.

LŠCH vo Zvolene zorganizovala krajská predsedníčka CHO v Banskobystrickom kraji doc. RNDr. Zuzana Melichová, PhD. (katedra chémie Fakulta prírodných vied UMB, Banská Bystrica) v spolupráci s aktívnymi členkami krajskej komisie CHO Mgr. Jelou Nociarovou (doktorandka na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave), a Ing. Annou Ďuricovou, PhD. (katedra environmentálneho inžinierstva FEE TU, Zvolen) a za výdatnej pomoci prof. Ing. Dagmar Samešovej, PhD. vedúcej katedry environmentálneho inžinierstva FEE TU vo Zvolene. 

Rozvrh LŠCH zostavil doc. Ing. Ján Reguli, CSc. z Pedagogickej fakulty TU v Trnave (predseda odbornej skupiny Slovenskej chemickej spoločnosti pre vyučovanie chémie). Financovanie podujatia pomohol zabezpečiť doc. RNDr. Martin Putala, PhD. (predseda Slovenskej komisie CHO) z Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Financie mala na starosti hospodárka Slovenskej chemickej spoločnosti (SCHS) Ing. Michaela Halinkovičová.

Prednášky, semináre a laboratórne cvičenia viedli vysokoškolskí pedagógovia zo štyroch slovenských univerzít. Anorganickú chémiu viedli doc. Ing. Mária Linkešová, CSc. (PdF TU v Trnave) pre kat. B a doc. RNDr. Jozef Tatiersky, PhD. (PriF UK v Bratislave) pre kat. C, Analytickú chémiu pre obidve kategórie Ing. Anna Ďuricová, PhD. (FEE TU Zvolen) a Mgr. Jela Nociarová (PriF UK v Bratislave), Fyzikálnu chémiu doc. Ing. Ján Reguli, CSc. (PdF TU v Trnave) pre kat. B a doc. Ing. Dana Dvoranová, PhD. ( FCHPT STU v Bratislave) pre kat. C, Biochémiu pre kat. B doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD. (FCHPT STU v Bratislave). Organickú chémiu pre obidve kategórie zabezpečoval prof. Mgr. Radovan Šebesta, DrSc. s Mgr. Luciou Feriancovou a Mgr. Denisou Vargovou (všetci z PriFUK v Bratislave).

V konkurencii 309 súťažiacich z 80 krajín sveta všetci štyria študenti získali medailové umiestnenia: Andrej Kovács (zlato a ocenenie za najlepšie vyriešenú praktickú časť, Gymnázium J. Hronca Bratislava), Peter Rukovanský (zlato, Gymnázium Nové Zámky), Samuel Novák (striebro, Gymnázium Poštová Košice), Michal Chovanec (striebro, Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza). V neoficiálnom poradí medailovej úspešnosti sa Slovenská republika umiestnila na vynikajúcom 5.-8. mieste, najlepšie v doterajšej histórii SR.

Vo voľnom čase sa o účastníkov LŠCH zodpovedne starali vedúci Mgr. Jela Nociarová, Lukáš Kamenský a Adam Rovňan, ktorí im počas celých dvoch týždňov pripravili zaujímavý program. V sobotu čakal účastníkov LŠCH výstup k Pustému hradu nad Zvolenom, kde ich čakal krásny výhľad a možnosť dozvedieť sa niečo o histórii tejto lokality. V nedeľu to bol zase výlet do Slovenskej Ľupče, kde si prezreli hradnú expozíciu. Súčasťou odborného programu LŠCH bola aj exkurzia do prevádzky spoločnosti Evonik Fermas, s.r.o. v Slovenskej Ľupči. 

Vyhodnotenie 42. Letnej školy chemikov sa uskutočnilo v piatok 12. 7. 2019 za účasti viacerých významných hostí. Pozvanie prijali Ing. Ján Lunter, predseda BBSK, doc. RNDr. Martin Putala, PhD., predseda Slovenskej komisie CHO, doc. Ing. Milena Reháková, PhD., prodekanka Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc., prodekan Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, PaedDr. Mgr. Vladimír Siládi, PhD., prodekan Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici, prof. Ing. Dagmar Samešová, PhD., vedúca katedry environmentálneho inžinierstva FEE TU vo Zvolene a doc. Ing. Ján Reguli, CSc. z Pedagogickej fakulty TU, ktorý pozdravil účastníkov aj od predsedu Slovenskej chemickej spoločnosti (tiež bývalého učiteľa LŠCH) prof. Ing. Petra Šimona, DrSc.

V kategórii B si najlepšie počínali Martin Puffler z Katolíckeho gymnázia Š. Moyzesa v Banskej Bystrici, Gabriela Oboňová a Paulína Šimková, obidve z Gymnázia V.B. Nedožerského v Prievidzi. V kategórii C patrili medzi najlepších Samuel Kolesár z Gymnázia arm. gen. L. Svobodu z Humenného, Richard Grešák zo ZŠ Polianska v Košiciach a Adam Benjamín Plšek z Gymnázia V.B. Nedožerského v Prievidzi.

Finančné poukážky na nákup kníh pre najlepších účastníkov LŠCH venovala PriF UK v Bratislave, FCHPT STU v Bratislave a SCHS v Bratislave. Knižné ceny pre všetkých účastníkov venovali PriF UK v Bratislave, FCHPT STU v Bratislave, KEI FEE vo Zvolene a doc. Ing. Ján Reguli, CSc. (PdF TU v Trnave).

LŠCH sa mohla uskutočniť v plnom rozsahu len vďaka finančnému príspevku a materiálovej pomoci sponzorov: Slovnaft, a.s. Bratislava, Zväz chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky, Hermes Labsystems s.r.o. Bratislava, KVANT s.r.o. Bratislava, Evonik Fermas s.r.o. Slovenská Ľupča, Intertec s.r.o. Banská Bystrica, BBSK prostredníctvom Územného koordinačného centra ZSVTS Banská Bystrica, ALFA BIO s.r.o. Banská Bystrica. Materiál, chemikálie, laboratórne sklo a pomôcky zabezpečila katedra environmentálneho inžinierstva FEE TU vo Zvolene a s chýbajúcimi pomôckami a chemikáliami veľmi ochotne pomohla katedra chémie FPV UMB v Banskej Bystrici. Športové pomôcky zapožičalo Gymnázium Ľ. Štúra vo Zvolene.

Všetkým sponzorom podujatia veľmi pekne ďakujeme. Účastníkom LŠCH prajeme veľa úspechov v riešení úloh v nasledujúcom ročníku chemickej olympiády ako aj v ich ďalšom štúdiu na strednej škole.

doc. RNDr. Zuzana Melichová,PhD., Mgr. Jela Nociarová
Krajská komisia CHO za Banskobystrický kraj