Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Nový študijný program Aplikovaná informatika a vývoj softvéru

Katedra informatiky otvára od akademického roku 2021/2022 nový študijný program Aplikovaná informatika a vývoj softvéru (Bc.)

Prečo by si si mal vybrať náš profesijný bakalársky program?

Pretože u nás

  • máš možnosť študovať jedinečný profesijný bakalársky program zameraný na aplikovanú informatiku a vývoj softvéru na Slovensku,
  • počas štúdia pôjdeš na jeden semester praxovať do firmy, za čo získaš kredity,
  • môžeš získať prospechové, motivačné a podnikové štipendium,
  • naučíš sa (alebo sa zdokonalíš) tvoriť a implementovať webové a cloudové aplikácie,
  • vyskúšaš si vytvoriť svoju vlastnú aplikáciu pre virtuálnu realitu a vlastnú hru,
  • naučíš sa analyzovať rozsiahle údaje, pracovať s umelou inteligenciou,
  • oboznámiš sa s princípmi inteligentných miest, internetu vecí a systémového programovania,
  • máš zaručenú prácu po ukončení štúdia.

Naše partnerské IT firmy

Čo budeš študovať, ak si vyberieš náš profesijný bakalársky program?

Profesijný bakalársky program otvárame od akademického roka 2021/2022 stavia na previazení teórie s praxou. Cieľom programu je, aby študenti nadobudnuté teoretické znalosti uplatnili už počas štúdia v našich spolupracujúcich firmách. Kvalitu garantujú zamestnanci katedry a tiež odborný garant z praxe. Počas štúdia ťa okrem praxe budú učiť aj zamestnanci z rôznych firiem. Po ukončení štúdia budeš mať garantované pracovné miesto vo firme, ktorá ti bude dôverne známa.

Ako prebieha štúdium?

Podľa toho, či si vyberieš dennú (6 semestrov) alebo externú (8 semestrov) formu štúdia, budeš prvých päť semestrov navštevovať školu, kde budeš získavať teoretické a aj praktické vedomosti. Výuku zabezpečujú interní zamestnanci z katedry, odborný garant z firmy aj ďalší vybraní odborníci z praxeň. Na praxi budeš pracovať na konkrétnom projekte pod vedením špičkového odborníka, ktorého si vyberieš. V druhom ročníku si vyberieš tému záverečnej práce, ktorá bude zameraná na výskum alebo riešenie konkrétneho problému.

 

MODUL 1 – Inteligentné mestá, internet vecí a systémové programovanie 

V rámci modulu budú uvedené komponenty inteligentných miest (inteligentné dopravné systémy, smart grids, smart budovy, atď.) a bude ukázaná metodika vzájomnej integrácie v súlade s existujúcimi štandardmi. Študent tvorí a prezentuje vlastné riešenia problémov pri výskume, vývoji, projektovaní a konštruovaní bezdrôtových senzorových sietí, internetu vecí a ich komponentov. Absolvent modulu je, okrem iného, pripravený pracovať ako manažér a prevádzkovateľ počítačových systémov, samostatne viesť aj veľké projekty a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia. 

Názov predmetuSemesterVyučujúci
Princípy inteligentných miest 2/Z prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, Dr.h.c.
Základy paralelného programovania 2/L RNDr. Miroslav Melicherčík, PhD.
Počítačové systémy 2
Prerekvizita: Počítačové systémy 1
2/L doc. Mgr. Ján Karabáš, PhD.
doc. Ing. Ľudovít Trajteľ, PhD.
Internet vecí 3/Z doc. Ing. Ľudovít Trajteľ, PhD. RNDr. Miroslav Melicherčík, PhD.

 

MODUL 2 – Vývoj webových a cloudových služieb 

Modul je zameraný na princípy značkovacích jazykov, pokročilé koncepty v rámci databázových systémov a využívanie cloudových služieb. V rámci modulu bude študent oboznámený s využívaním jazykov XML, JSON, protokolu HTTP, dokumentovej databázy MongoDB, Node.js a Angular.js, pozná filozofiu tvorby aplikácie s architektúrou mikroslužieb a je schopný pracovať so základnými elementami cloudového počítania.

Názov predmetuSemesterVyučujúci
Webové technológie 2
Prerekvizita: Webové technológie 1
2/Z PaedDr. Patrik Voštinár, PhD.
Webové technológie 3
Prerekvizita: Webové technológie 2
2/L PaedDr. Patrik Voštinár, PhD.
Databázové systémy 2
Prerekvizita: Databázové systémy 1
2/L doc. Mgr. Ján Karabáš, PhD.
doc. Ing. Ľudovít Trajteľ, PhD.
Cloudové a vysokovýkonné technológie a služby 3/Z Mgr. Michal Vagač, PhD.
Ing. Róbert Gallas

MODUL 3 – Virtuálna realita a tvorba hier 

Modul sa sústreďuje na prezentáciu základných vedomostí o počítačovej grafike, tvorbe programov zobrazujúcich 2D a 3D objekty pomocou vybraných algoritmov, techník a nástrojov počítačovej grafiky. Študent sa oboznámi s virtuálnou, rozšírenou a zmiešanou realitou, tvorbou virtuálneho sveta v nástroji Unity 3D a získa znalosti z oblasti problematiky vývoja počítačových hier, herných enginov, objektov, hernej fyziky ako i vedomosti z obor herného používateľského výskumu zameraného na EEG a eyetracking.  

Názov predmetuSemesterVyučujúci
Počítačová grafika 2/Z Mgr. Michal Vagač, PhD
Technológie virtuálnej a rozšírenej reality
Prerekvizita: Multimédiá
2/L PaedDr. Patrik Voštinár, PhD.
Tvorba hier a používateľský zážitok 3/Z PaedDr. Patrik Voštinár, PhD.

MODUL 4 – Analýza rozsiahlych údajov a umelá inteligencia 

V rámci modulu študent získa komplexný prehľad o problematike dátovej vedy, analýzy údajov a o oblasti rozsiahlych údajov, je oboznámený so štandardnými numerickými metódami na teoretickej a praktickej úrovni, pozná základné princípy, metódy a techniky fuzzy množín, neurónových sietí a genetických algoritmov a použije prostredie systému Matlab a R pre rýchle výpočty a vizualizáciu údajov. Absolvent dokáže hodnotiť efektívnosť viacerých postupov riešenia jednej úlohy a vyberá si najvhodnejší postup s minimálnym množstvom kódu.

Názov predmetuSemesterVyučujúci
Numerické metódy 2/Z RNDr. Alžbeta Michalíková, PhD.
Modelovanie v Matlabe 2/Z doc. Ing. Jarmila Škrinárová, PhD.
Soft computing 2/L RNDr. Alžbeta Michalíková, PhD.
Analýza rozsiahlych údajov 3/Z Mgr. Adam Dudáš, PhD.