Dekanát fakulty

SEKRETARIÁT DEKANA A TAJOMNÍKA:

Alena Králiková

Alena Králiková

Referentka

Telefón:
048 446 7404
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa

 

REFERÁT MIEZD A ĽUDSKÝCH ZDROJOV:

Ing. Janka Lichá

Ing. Janka Lichá

Referentka

Telefón:
048 446 7401
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa

 

ODDELENIE PRE PEDAGOGICKÚ ČINNOSŤ:

PaedDr. Beata Dobríková

PaedDr. Beata Dobríková

Vedúca oddelenia pre pedagogickú činnosť

Telefón:
048 446 7406
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Mgr. Jana Smolecová

Mgr. Jana Smolecová

Referentka

Telefón:
048 446 7407
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Alena Králiková

Alena Králiková

Referentka

Telefón:
048 446 7404
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa

 

REFERÁT PRE VEDU A VÝSKUM:

Ing. Slavka Račáková, PhD.

Ing. Slavka Račáková, PhD.

Referentka

Telefón:
048 446 7431
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa

 

REFERÁT PRE MEDZINÁRODNÚ SPOLUPRÁCU:

Mgr. Viera Pavlovičová

Mgr. Viera Pavlovičová

Referentka, Referentka pre medzinárodnú spoluprácu

Telefón:
048 446 7439
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa

 

REFERÁT PRE ROZVOJ:

Mgr. Silvia Malachovská

Mgr. Silvia Malachovská

Referentka

Telefón:
048 446 7405
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa

 

REFERÁT ROZPOČTOVÝCH A MIMOROZPOČTOVÝCH ZDROJOV, ÚČTOVNÍCTVA A PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI:

Bc. Ľubica Paločková

Bc. Ľubica Paločková

Referentka

Telefón:
048 446 7430
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Mgr. Lucia Milanová

Mgr. Lucia Milanová

Referentka

Telefón:
048 446 7429
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa

 

REFERÁT POKLADNE:

Ing. Dagmar Roskošová

Ing. Dagmar Roskošová

Referentka

Telefón:
048 446 7437
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa

 

CENTRÁLNA TECHNICKÁ JEDNOTKA:

Róbert Bešťák

Róbert Bešťák

Technik

Zaradenie:
Nepedagogický zamestnanec
Miestnosť:
42,355
Mgr. Tomáš Valent

Mgr. Tomáš Valent

Technik

Telefón:
048 446 7442
Zaradenie:
Miestnosť:
42

 

ODDELENIE PREVÁDZKY A MAJETKU:

Kamenská Miroslava

Kamenská Miroslava

Referent

Telefón:
048 446 7142
Zaradenie:
Nepedagogický zamestnanec
Mgr. Lucia Milanová

Mgr. Lucia Milanová

Referentka

Telefón:
048 446 7429
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Ivan Kaššay

Ivan Kaššay

Technik, údržba

Telefón:
048 446 7251
Zaradenie:
Nepedagogický zamestnanec

 

REFERÁT REGISTRATÚRY A ARCHÍVU:

Margita Petrášová

Margita Petrášová

Referentka

Telefón:
048 446 7141
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa

 

ÚSTREDŇA:

tel.: (048) 446 7111