Študijní poradcovia (Bc. a Mgr. stupeň)

Učiteľstvo akademických predmetov

Učiteľstvo biológie (Bc. / Mgr.)

Mgr. Radovan Malina, PhD.

Mgr. Radovan Malina, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Študijný poradca pre učiteľstvo biológie

Telefón:
048 446 7104
Zaradenie:
Odborný asistent
Miestnosť:
104

Učiteľstvo fyziky (Bc. / Mgr.)

doc. RNDr. Janka Raganová, PhD.

doc. RNDr. Janka Raganová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Študijný poradca

Telefón:
048 446 7201
Zaradenie:
Docentka
Miestnosť:
201

Učiteľstvo geografie (Bc. / Mgr.)

Mgr. Richard Pouš,PhD.

Mgr. Richard Pouš,PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 7309
Zaradenie:
Odborný asistent
Miestnosť:
309

Učiteľstvo chémie (Bc.)

RNDr. Elena Kupcová, PhD.

RNDr. Elena Kupcová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Študijný poradca pre ŠP Forenzná a kriminalistická chémia

Telefón:
048 446 7208
Zaradenie:
Odborná asistentka
Miestnosť:
208

Učiteľstvo chémie (Mgr.)

RNDr. Šimon Budzák, PhD.

RNDr. Šimon Budzák, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Katedrový koordinátor Erasmus+

Telefón:
048 446 7348
Zaradenie:
Odborný asistent
Miestnosť:
348

Učiteľstvo informatiky (Bc. / Mgr.)

RNDr. Alžbeta Michalíková, PhD.

RNDr. Alžbeta Michalíková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, členka Akademického senátu UMB, členka AS FPV UMB, študijná poradkyňa pre študijný program Učiteľstvo informatiky

Telefón:
048 446 7129
Zaradenie:
Odborná asistentka
Miestnosť:
F 129

Učiteľstvo matematiky (Bc. / Mgr.)

Mgr. Vladimír Kobza, PhD.

Mgr. Vladimír Kobza, PhD.

Zástupca vedúceho katedry

Telefón:
048 446 7240
Zaradenie:
Odborný asistent
Miestnosť:
240

Učiteľstvo techniky v kombinácii (Bc. / Mgr.)
Učiteľstvo techniky (Mgr.)
Učiteľstvo praktickej prípravy (Bc.) 

Ing. Martin Kučerka, PhD.

Ing. Martin Kučerka, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Študijný koordinátor pre denné a externé štúdium

Telefón:
048 446 7219
Zaradenie:
Odborný asistent
Miestnosť:
219
 

Neučiteľské študijné programy

Aplikovaná geológia (Bc. / Mgr.)
Geopotenciál regiónov (Bc.)

Mgr. Viera Šimonová, PhD.

Mgr. Viera Šimonová, PhD.

Zástupkyňa vedúceho katedry, Vysokoškolská učiteľka, študijná poradkyňa

Telefón:
048 446 7246
Zaradenie:
Odborná asistentka
Miestnosť:
Gaudeámus

Aplikovaná chémia a forenzná prax (Mgr.)

RNDr. Šimon Budzák, PhD.

RNDr. Šimon Budzák, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Katedrový koordinátor Erasmus+

Telefón:
048 446 7348
Zaradenie:
Odborný asistent
Miestnosť:
348

Aplikovaná informatika (Bc. / Mgr.)

RNDr. Miroslav Melicherčík, PhD.

RNDr. Miroslav Melicherčík, PhD.

Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ, Študijný poradca pre AI

Zaradenie:
Odborný asistent
Miestnosť:
132

Bezpečnosť životného prostredia (Bc.)
Environmentalistika (Bc.)

Environmentálne manažérstvo (Mgr.)

RNDr. Jana Jaďuďová, PhD.

RNDr. Jana Jaďuďová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, študijný poradca

Telefón:
048 446 5803
Zaradenie:
Odborná asistentka
Miestnosť:
103

Ekológia a ochrana ekosystémov (Bc. / Mgr.)

Ing. Juraj Švajda, PhD.

Ing. Juraj Švajda, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Študijný poradca pre študijný program Ekológia a ochrana ekosystémov

Telefón:
048 446 7106
Zaradenie:
Odborný asistent
Miestnosť:
106

Forenzná a kriminalistická chémia (Bc.)

RNDr. Elena Kupcová, PhD.

RNDr. Elena Kupcová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Študijný poradca pre ŠP Forenzná a kriminalistická chémia

Telefón:
048 446 7208
Zaradenie:
Odborná asistentka
Miestnosť:
208

Geografia (Bc.)
Geografia a rozvoj regiónov (Mgr.)

PaedDr. Bohuslava Gregorová, PhD.

PaedDr. Bohuslava Gregorová, PhD.

Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka, študijná poradkyňa

Telefón:
048 446 7300
Zaradenie:
Odborná asistentka
Miestnosť:
F300

Matematika (Bc.)
Matematika v analýze dát a vo financiách (Mgr.)

RNDr. Matúš Dirbák, PhD.

RNDr. Matúš Dirbák, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 7226
Zaradenie:
Odborný asistent
Miestnosť:
226b