Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Študentská vedecká konferencia 2022

Študentská vedecká konferencia 2022 sa konala online formou dňa 6. apríla 2022. Šiesty ročník spoločného vedeckého podujatia Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, bola súťažnou prehliadkou prác študentov bakalárskeho, magisterského a 1. ročníka doktorandského štúdia.

Ocenení študenti:

Biológia, ekológia a environmentalistika

Veronika Kubová (FPVaI UKF)
Analýza úlohy glutatiónu v obrane ovsa (Avena sativa L.) voči kadmiu

Michaela Auxtová (FPV UMB)
Paleolimnologická rekonštrukcia zo sedimentov subalpínskeho jazera Nesamovyte (Ukrajinské Karpaty) s využitím subfosílnych pakomárov

Silvia Bartóková (FPV UMB)
Sezónny zmeny environmentálnych faktorov a bioty urbánneho pondu


Geografia, Regionálny Rozvoj a Geológia I.

Lucia Mojžitová (FPV UMB)
Vplyv gudrónových jám na pedogeografické pomery krajiny v katastri obce Predajná

Jakub Cimbala (FPV UMB)
Vplyv pandémie COVID-19 na znečistenie ovzdušia v Banskej Bystrici a v Prešove v rokoch 2019-2020

Filip Krajči (FPVaI UKF)
Dopad pandémie ochorenia COVID-19 na vybrané vinárske subjekty v Nitrianskom kraji


Geografia, Regionálny Rozvoj a Geológia II.

Lukáš Witlinger a Adriána Ďurinková (FPVaI UKF)
Geografické disparity a trestnoprávne aspekty environmentálnej kriminality v Slovenskej republike

Peter Perečko (FPV UMB)
Hydromorfologické mapovanie ripariálneho koridoru podhorského úseku toku Demänovka na Liptove

Martina Pavlikovská (FPV UMB)
Meteority: mineralogicko-geochemická charakteristika


Informatika

Martin Bako (FPV UMB)
Gamifikačne-edukatívne VR hry určené pre hospitalizované deti

Lívia Kelebercová (FPVaI UKF)
Extrakcia kľúčových slov pre účel analýzy výsledkov vyhľadávania

Ľudovít Laca (FPVaI UKF)
Optimalizácia big data aplikácií pre distribuované spracovanie


Chémia, Fyzika a Matematika

Simona Zemanová (FPV UMB)
Survival analysis using random forests

Michaela Kövérová (FCHPT STU)
Využitie selektívneho adsorbentu na extrakciu D-pantenolu z kozmetických výrobkov

Peter Vaňo (FPV UMB)
Výpočty NMR parametrov markera bojovej otravnej látky Soman


Odborová Didaktika I.

Martin Hollý (FPV UMB)
Využitie virtuálnej a rozšírenej reality vo vyučovaní geografie

Tomáš Hrdý (FPV UMB)
Tematický atlas Banskobystrického kraja v infografickom prevedení ako učebná pomôcka na hodinách vied o Zemi

Simona Zemanovičová (FPVaI UKF)
Imidž predmetu geografia v našich základných školách


Odborová Didaktika II.

Silvia Haringová (FPVaI UKF)
Význam zaradenia matematických prechádzok do vyučovania matematiky

Bianka Parišková (FPV UMB)
Využitie otázok typu STACK pre matematiku v Moodle testoch

Dominika Mrugová (FPVaI UKF)
Návrh didaktických materiálov pre žiakov gymnázií z tráviacej sústavy