Informácie o krúžku "Krúžok programovania pre ZŠ"

Katedra informatiky FPV UMB ponúka od akademického roka 2020/2021 bezplatný krúžok programovania pre žiakov zo základných škôl v rámci mesta Banská Bystrica a okolie. Krúžok sa zameriava na rozvoj algoritmického myslenia pomocou rôznych didaktických pomôcok - robotov mBot, mBot Ranger Phiro Pro, Airblock, Edison, Lego NXT, Lego EV3, programovanie 2D hier, programovaniu vo svete Minecraft.

Lektormi na krúžku sú študenti učiteľstva informatiky a aplikovanej informatiky pod vedením odborného asistenta PaedDr. Patrika Voštinára, PhD. Študenti z Katedry informatiky FPV UMB získavajú dodatočnú pedagogickú prax (presnejšie predpríprava na pedagogickú prax).

Krúžok programovania pokračuje v akademickom roku 2021/2022 v dvoch termínoch 14:30 streda a 14:30 štvrtok (aj online). Náplň pre obidva termíny sú identické, teda žiaci si môžu vybrať termín, ktorý im viac vyhovuje.

Micro:bit - obrázok   Phiro Pro   Kitibot   Airblock dron   Creative Kids 6 in 1

 

 

PaedDr. Patrik Voštinár, PhD.

PaedDr. Patrik Voštinár, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 7124
Zaradenie:
Odborný asistent
Miestnosť:
124