Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Environmentálna biológia - bakalárske štúdium

Študijný odbor - Ekologické a environmentálne vedy
Študijný program - Environmentálna biológia - bakalárske štúdium

Garant študijného programu: prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc.

Študijný poradca: Ing. Juraj Švajda, PhD.

Charakteristika študijného programu 
Študijný program je založený na biologicko-ekologických základoch. Ponúka príležitosť skúmať rôzne organizačné úrovne života – od génov, buniek a organizmov až po ich populácie, spoločenstvá a celé ekosystémy. Tieto poznatky sú východiskom nielen pre pochopenie ich vzájomných interakcií, ale v kontexte environmentálnej biológie pomáhajú porozumieť vplyvom ľudských aktivít na prírodné systémy, na druhej strane pomáhajú identifikovať a chápať príčiny a dôsledky zmien životného prostredia človeka predikovať ich ďalší vývoj v období meniacej sa klímy.

ŠP je účelovo zameraný na ochranu biodiverzity, na prírode blízku obnovu narušených ekosystémov a životného prostredia človeka v súlade s európskou a národnou legislatívou. Vznikol v tesnej súčinnosti s praxou (so zapojením odborníkov z praxe do pedagogického procesu) tak, aby bol absolvent schopný vykonávať vysoko odborné činnosti na viacerých úsekoch ochrany prírody a krajiny, posudzovania vplyvov činností na životné prostredie, vrátane poradensko-expertných činností, oceňovania prírodných zdrojov, resp. ochrany a tvorby životného prostredia.

Absolvent (Bc.) uplatní svoje biologické, ekologické a environmentálne vzdelanie na nižších stupňoch riadenia v rôznych verejných, súkromných a mimovládnych organizáciách zameraných na ochranu prírody a krajiny, starostlivosť o životné prostredie a jeho jednotlivé zložky, na manažment ekologických a environmentálnych problémov a rizík. Môže pracovať v špecializovaných laboratóriách, ako správca databáz biologických, ekologických a environmentálnych údajov a ako GIS
pracovník pre priestorové interpretácie a grafické výstupy týchto údajov. Absolvent tiež môže pokračovať v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu v danom odbore alebo príbuzných študijných odboroch.

Podrobnejšie informácie: