Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Asociácie a paragenézy supergénnych minerálov: odraz migrácie ťažkých prvkov v životnom prostredí

Informácie o projekte

Zadávateľ:Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR
Číslo projektu:VEGA 1/0563/22
Doba riešenia projektu:1. Január 2022 - 31. December 2024
Vedúci projektu FPV:doc. Mgr. Štefan Ferenc, PhD.
Spoluriešitelia:

Stanislav Jeleň, Ján Spišiak, Viera Šimonová, Eva Hoppanová, Richard Kopáčik

Zahraničný projekt:nie

Územie Slovenska je známe rozsiahlou ťažbou rudných nerastných surovín (najmä rudy Cu, Fe, Sb, Hg, Pb, Zn, Ag, Au, menej rudy iných kovov). V 20 st. sa pristúpilo aj k ťažbe U rúd. Po tejto ťažbe zostávajú na povrchu miestami rozsiahle haldy, aj so zbytkami rudy, ktoré sú po stáročia vystavené pôsobeniu exogénnych činiteľov. Interakcia týchto činiteľov s rudami a horninami spôsobuje ich rozklad, pričom ťažké prvky sú uvoľňované do prostredia, no zároveň sú stabilizované v pestrej škále supergénnych minerálov. Otázkou však ostáva následná migrácia ťažkých kovov v ŽP - rozklad supergénnych minerálov (ale aj primárneho zdroja prvkov). Projekt je zameraný na výskum supergénnych minerálov (ale aj primárneho zdroja prvkov), za účelom prispieť k objasneniu otázok mobility ťažkých kovov v ŽP.