Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Deň otvorených dverí na FPV UMB 2019

V priestoroch FPV UMB sa 13. novembra 2019 konal Deň otvorených dverí.  Naša fakulta ponúkla študentom širokú škálu študijných programov a odborov. Výber správnej vysokej školy je krok, ktorý dokáže zásadne ovplyvniť život nejedného študenta. Potenciálni vysokoškoláci sa tiež zoznámili s možnosťami zahraničných pobytov a mobilít, ktoré počas štúdia môžu absolvovať.


Jednotlivé katedry pred konkrétnymi prednáškami, mali na prízemí pripravenú zaujímavú činnosť pre prichádzajúcich študentov:

KBiaE mala vystavené zbierky hmyzu - plus postery, anatómia hmyzu, galériu chránených druhov, chrobáky extrémnych biotopov, užitočné a škodlivé druhy.

KGeaG ponúkla široké možnosti aktivít. Záujemcovia si mohli vyskúšať svoje znalosti lokalizácie známych pamiatok a oboznámiť sa z rôznymi horninovými a minerálnymi vzorkami.

KF prezentovala zbierku experimentov. Boli to jednoduché javy, z prostredia elektriny a mechaniky, ku ktorým poskytovali odborný výklad.

KCh predviedla pre študentov destiláciu kôry pomarančov so škoricou a mali možnosť vytvoriť si vlastné odtlačky prstov.

KI mala v stánku robota na vyhýbanie prekážok, teplomer – microbit, hodinky – arduino, robot – bloototh, robot – rpi – rasberypi.

KM ponúkla informácie o možnostiach štúdia v učiteľských a neučiteľských študijných programoch a v stánku si mohli študenti vyskúšať rôzne matematické hlavolamy.

KTaT prezentovala zručnosti, ktoré sa dajú nadobudnúť štúdium techniky, vystavených produktov z dreva a kovu a tiež poskytovala informácie o jednotlivých študijných programoch.

KŽP mala pripravený pre študentov environmentálny kvíz:
Zložky životného prostredia – ovzdušie, voda, pôda. Skleníkový efekt, biodiverzita, odpady a ich separácia, ochrana ŽP – chránené rastliny a živočíchy, právne predpisy a medzinárodné dohovory zamerané na ochranu prírody a krajiny, zelená a modrá infraštruktúra. Modelová aktivita: rôzne druhy odpadu z domácnosti - separácia, rozpad jednotlivých druhov odpadu v prírode.

Oddelenie pre pedagogickú činnosť poskytla kompletné informácie o študijných programoch, informácie o prijímacom konaní a podmienkach štúdia, termínoch podania prihlášok, poradenstva o štúdiu v zahraničí, o možnostiach ubytovania a využitia voľného času na FPV UMB.