Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Pravidlá

Pravidlá

Oficiálne pravidlá fotosúťaže „OKOM GEOGRAFA“

 

1. Usporiadateľ

Usporiadateľom fotosúťaže je Študentský geografický spolok Mateja Bela, Stredoslovenská pobočka Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV a Katedra geografie a geológie FPV UMB.

2. Súťažiaci

Súťaže sa môžu zúčastniť súčasní a bývalí študenti a pedagógovia Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorí uhradia účastnícky poplatok 1 €.

3. Termín a miesto konania súťaže

Súťaž trvá od 13. 02. 2017 do 25. 04. 2017. Zasielanie súťažných fotografií je možné v termíne od 13. 02. 2017 do 16. 03. 2017. Hlasovanie bude spustené 20. 03. 2017 a trvať bude do 20. 04. 2017. Vyhodnotenie súťaže prebehne 25. 04. 2017 na Katedre geografie a geológie FPV UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica.

4. Princíp a pravidlá súťaže

 • Rozlíšenie súťažnej fotografie má maximálnu veľkosť 4096 x 2304 pixelov.
 • Maximálna veľkosť súťažnej fotografie je 25 Mb.
 • Súťažná fotografia musí mať formát JPG, TIF alebo BMP.
 • Súťažné fotografie autor zašle na emailovú adresu sgsumb@gmail.com a tlačené verzie vo formáte A4 (210x297 mm) prinesie na sekretariát Katedry geografie a geológie FPV UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica, číslo dverí 301.
 • Súťažiaci môže do súťaže zaslať len fotografiu, ktorej je autorom, čiže má k nej neobmedzené autorské práva.
 • Autor vyhlasuje, že ak je na fotografii tretia osoba, má od nej súhlas na jej zverejnenie.
 • Autor poskytuje organizátorovi súťaže právo použiť fotografiu na ďalšiu prezentáciu.
 • Fotografia musí byť priradená k týmto témam:
  • Potulky zahraničím,
  • Potulky Slovenskom,
  • Umelecká fotografia.
 • Povolené sú ľahké úpravy fotografie (jas, orezanie), tie je potrebné uviesť do popisu k fotografii.
 • Fotografia musí pozostávať len z jednej snímky (neprípustné sú koláže a zhluky snímok s výnimkou kategórie „Umelecká fotografia“).
 • Fotografia nesmie byť v rozpore s legislatívnymi nariadeniami Slovenskej republiky a ani s dobrými mravmi, zároveň musia byť na vyžiadanie k dispozícií atributy daných fotografií.
 • Maximálny počet fotografií, ktoré môže súťažiaci do súťaže prihlásiť, je 6.
 • V prípade nesplnenia čo i len jedného z vyššie uvedených bodov si organizátor súťaže vyhradzuje práve fotografiu zo súťaže vylúčiť.

5. Podmienky a pravidlá hlasovania

 1. Hlasovanie je možné na facebookovom sídle Študentského geografického spolku Mateja Bela (podmienené vyjadrením „páči sa mi to“). Na základe tohto hlasovania bude udelená ,,Cena študentov“.
 2. Po posúdení odbornou porotou budú na chodbe Katedry geografie a geológie FPV UMB umiestnené fotografie, za ktoré môžete hlasovať. Hlasujúci môže v každej kategórii označiť maximálne 2 fotografie prostredníctvom hlasovacieho lístka, kde musí uviesť svoje meno, študijný odbor, ročník a čísla fotografií. Takisto na facebookovej stránke môže zahlasovať za maximálne 2 fotografie v každej kategórii.

6. Vyhodnotenie súťaže

Po ukončení súťaže a jej vyhodnotení získajú autori víťazných fotografií v každej kategórii diplom a vecné ceny.

7. Ďalšie ustanovenia

Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za zaslané fotografie, ku ktorým nemá súťažiaci autorské práva. Oficiálne pravidlá súťaže sú zverejnené na webovom sídle Študentského geografického spolku Mateja Bela a Katedry geografie a geológie FPV UMB.   

 

Úplné pravidlá súťaže sú platné od 13. 02. 2017 po celé obdobie jej konania a sú záväzné pre všetkých súťažiacich. 

 V Banskej Bystrici 10. 02. 2017