Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Výsledky hodnotenia učiteľov

Učebné materiály z geografie pre ZŠ testovali aj učitelia z praxe. Po ich otestovaní samostatne, či aj so žiakmi dištančným spôsobom zodpovedali učitelia na krátky dotazník.

Zhrnutie najdôležitejších výsledkov dotazníkového prieskumu

  • úlohy dokopy testovalo 5 učiteľov s viac ako 100 žiakmi
  • niektorí učitelia testovali úlohy len sami kvôli pandemickej situáci

Hodnotenie obsahovej náplne

(1 - súhlasím, 5 - nesúhlasím)

Hodnotenie technickej stránky

Celkové zhodnotenie učiteľmi

Bolo to zaujímavé, veľká variabilita úloh. Super, že máme takéto úlohy pre žiakov.
veľmi dobrá - vysoká kvalita učebných materiálov.
Sú súhlasné so stanovenými štandardmi, na veľmi dobrej úrovni.
celkovo hodnotím materiál ako veľmi prínosný, hlavne pri opakovaní učiva, príprave na písomku, samostatné žiacke precvičovanie...Oceňujem aj zaradenie aplikačných úloh, ktoré nie sú len čistou reprodukciou osvojeného učiva, ale rozvíjajú aj žiacke spôsobilosti.
podobne ako pri 5. ročníku. So žiakmi som ich využila v rámci opakovania na test a chystám sa ich aj v budúcnosti využiť. Oceňujem, že si deti prostredníctvom tohto materiálu majú možnosť hravou formou overiť príp. skorigovať svoje vedomosti.
veľmi dobrá pomôcka na hodinu, ktorá zaberie pár minút a je to pre žiakov atraktívne. Prostredníctvom linku sa to dá zadať aj na doma, resp. na precvičenie učiva.