Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Medzinárodný vedecký výbor

17. medzinárodný seminár doktorandov didaktiky chémie a príbuzných doktorandských študijných programov

Predsedníčka medzinárodného vedeckého výboru

prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha

 

Členovia medzinárodného vedeckého výboru

prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr. Pedagogická fakulta Masarykovy Univerzity, Brno
doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc. Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika, Košice
prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc. Pedagogická fakulta Trnavskej Univerzity, Trnava
doc. RNDr. Svatava Janoušková, Ph.D. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha
doc. PaedDr. Zita Jenisová, PhD. Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa, Nitra
doc. RNDr. Marta Klečková, CSc. Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého, Olomouc
doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD. Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica
prof. Ing. Karel Kolář, CSc. Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
doc. PhDr. Katarína Kotuľáková, PhD. Pedagogická fakulta Trnavskej Univerzity, Trnava
doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc. Přírodovědecká fakulta Ostravské Univerzity, Ostrava
RNDr. Veronika Machková, Ph.D. Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, Hradec Králové
doc. dr. hab. Małgorzata Nodzyńska Uniwersytet pedagogiczny, Krakow
prof. RNDr. Miroslav Prokša, CSc. Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
PhDr. Martin Rusek, Ph.D. Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc. Pedagogická fakulta Západočeské Univerzity, Plzeň
doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD. Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica
Mgr. Katarina Szarka, PhD. Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho, Komárno
doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha