Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Publikácie

Knižné publikácie členov katedry

 

 

 • Lešková A., Mišianiková A., Kimáková K., Boberová Z., Slepáková I., Schubertová R., Malina R., Sandanusová A., Vondráková M., Schlarmannová J., Strejček F., Čipková E., Fridmanová A., Panigaj Ľ, Kotlárová K., Fialková L., Šmajdová V., Petnuchová V., Mitíľová V.: Zbierka inovatívnych metodík z biológie pre základné školy, Bratislava: Centrum vedecko-technických informácií SR, 2020. 392 s. ISBN 978-80-89965-49-6.

 

 • Lešková A., Mišianiková A., Kimáková K., Boberová Z., Slepáková I., Schubertová R., Malina R., Sandanusová A., Lengyelová L., Matejovičová B., Morovič M., Strejček F., Čipková E., Panigaj Ľ, Bruňáková K., Mock A., PhD.; Kisková T., Škarbeková Ľ, Čornaničová S., Luczyová P.: Zbierka inovatívnych metodík z biológie pre stredné školy, Bratislava: Centrum vedecko-technických informácií SR, 2020. 410 s. ISBN 978-80-89965-50-2.

  

 • Peter Sabo, Peter Urban, Radovan Malina, Juraj Švajda, Ingrid Turisová: Úvod do systémovej ekológie I. Banská Bystrica: Belianum - Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela, 2020, 286 s., ISBN 978-80-557-1728-9

 

 

 

 

 

 • Svetlana Gáperová – Ján Gáper – Peter Trhan: ŠTRUKTÚRNA BOTANIKA A MYKOLÓGIA. Banská Bystrica: UMB FPV, 2015.
  formát ibooks
   (na interaktívne čítanie učebnice v programe iBooks pre operačné systémy iOS a macOS, URL do obchodu iBooks Store pre bezplatné zakúpenie a skopírovanie učebnice)
  formát pdf


 • Peter Urban, Adalbert Mezei, Andrej Saxa, Michal Klaučo, Nora Balková & Juraj Švajda: VŠEOBECNÉ ASPEKTY OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY. Banská Bystrica: Belianum, 2015, 186 strán,  ISBN 978-80-557-0959-8
  

 • Anna Petrášová, Eva Uhliarová, Peter Sabo & Radoslav Považan: MANAŽMENT CHRÁNENÝCH DRUHOV RASTLÍN. Banská Bystrica: Belianum, 2013, 109 strán,  ISBN 978-80-557-0628-3
 • Svetlana Gáperová & Peter Roth: ANATÓMIA A MORFOLÓGIA RASTLÍN. Banská Bystrica: Belianum. 2. upravené vydanie na CD. 2014, 119 strán, ISBN 978-80-557-0126-4

 

  

 • Peter Sabo, Peter Urban, Ingrid Turisová, Radoslav Považan, Karol Herian: Ohrozenie a ochrana biodiverzity. Vybrané kapitoly z globálnych problémov. Banská Bystrica: Centrum vedy a výskumu, Fakulta prírodných vied UMB, Centrum etickej a environmentálnej výchovy Živica, 2011, 320 strán, ISBN 978-80-968989-6-5

 

 

 • Peter Urban (Ed.): Prírodné dedičstvo obce Sucháň, Obecný úrad Sucháň, Ústav vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici,Katedra biológie a ekológie FPV UMB v Banskej Bystrici, 2008,  199 strán, ISBN 978-80-8083-692-4

 • Peter Urban & Marcel Uhrin: Príroda Príbeliec a širšieho okolia Mikroregiónu Východný Hont. Zborník referátov z odbornej konferencie (23.–24. 11. 2007). Vydal: Obecný úrad v Príbelciach a Katedra biológie a ekológie, Fakulta prírodnýchvied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2010, 198 strán, ISBN 978-80-8083-943-7

  

 

Vyhľadávanie v publikáciách

Manažment chránených druhov
Mikrobiálna ekológia
Príručka na určovanie lariev pakomárov (Diptera:Chironomidae) Slovenska, Časť 2. Tanypodinae
Úvod do systémovej ekológie I
Vybrané kapitoly z ekologického monitoringu
Základy biogeografie a ekológie
Základy mikrobiológie, protistológie a algológie