Teória a popularizácia s CERNom II. (TEPOC II.)

Informácie o projekte

Zadávateľ:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Číslo projektu:TEPOC II
Doba riešenia projektu:1. Január 2016 - 31. December 2020
Vedúci projektu FPV:doc. Dr. Boris Tomášik
Spoluriešitelia:

Dr. Evgeni Kolomeitsev

Zahraničný projekt:nie

Finančná podpora MŠ SR na zabezpečenie zmluvnej spolupráce Fakulty prírodných vied UMB s Oddelením fyziky, Útvarom teórie, Európskej organizácie pre jadrový výskum (CERN).  Inštitúcie budú spolupracovať predovšetkým  v oblasti fenomenológie ultrarelativistických zrážok ťažkých iónov a hustej silno-interagujúcej hmoty. V rámci projektu sa každoročne usporiadajú majstrovské triedy v časticovej fyzike.