Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Výberový predmet - Mikrokontroléry vo výučbe

V rámci riešenia projektu, pri vývoji a výrobe všetkých komponentov experimentálnych zostáv sme získali množstvo cenných skúseností, ktoré sme sa snažili pretaviť aj do obsahu nového výberového predmetu určeného pre našich študentov. 

Predmet sme zasadili do magisterského stupňa štúdia (letný semester v 1. roku štúdia), nakoľko pred jeho absolvovaním by mali študenti disponovať dostatočnými vedomosťami z fyziky, ale mali by mať tiež skúsenosť s realizáciou fyzikálnych experimentov a získavaním rôznych experimentálnych dát.

Predmet je koncipovaný tak, aby študent získal základný vhľad do problematiky mikrokontrolérov, oboznámil sa s Arduinom, ktoré používame na katedre a v závere predmetu dokázal navrhnúť vlastný projekt s využitím Arduina a aj ho zrealizovať.

OBSAH PREDMETU

Oboznámenie sa s mikrokontrolérmi (Arduino, Rapsberry, Cortex M3 ARM, atď). Princíp činnosti Arduina. Softvér na ovládanie Arduina, základy programovania Arduina. Senzory a periférie mikrokontrolérov, konektory a spôsoby ich pripojenia, príklady využitia vo fyzikálnom vzdelávaní. Praktické aspekty tvorby vlastných projektov (architektúra a dizajn návrhu, základy tvorby jednoduchých elektrických obvodov, tvorba el. schém, návrh plošného spoja a jeho výroba fotocestou, osadenie súčiastok a oživenie). Návrh a príprava vlastného projektu s využitím Arduina.

 


V prílohe nájdete kompletný informačný list predmetu, ktorý bol prvýkrát ponúknutý študentov v akademického roku 2020/2021 s realizáciou v letnom semestri.