Zborník príspevkov

17. medzinárodný seminár doktorandov didaktiky chémie a príbuzných doktorandských študijných programov

Príspevky v plnom rozsahu budú publikované v pôvodnom jazyku v recenzovanom zborníku v elektronickej podobe (ISBN). Príspevky je potrebné zaslať do 31. 12. 2021. Spôsob zaslania príspevku a jeho templát budú upresnené neskôr.