Zborník príspevkov

17. medzinárodný seminár doktorandov didaktiky chémie a príbuzných doktorandských študijných programov

Príspevky v plnom rozsahu budú publikované v pôvodnom jazyku v recenzovanom zborníku v elektronickej podobe (ISBN).

Príspevky (vo formáte .DOCX) zasielajte na adresu chemistry.umb@gmail.com do 31. 12. 2021.

Templát na napísanie príspevku je uvedený v prílohe. Prosíme o jeho dodržanie.