Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Katedra chémie

Vysokoškolská chémia reprezentovaná Katedrou chémie existuje v Banskej Bystrici už viac ako 60 rokov.

Kde nás nájdete

Katedra chémie FPV UMB
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica

Profil katedry

Vysokoškolská chémia reprezentovaná Katedrou chémie existuje v Banskej Bystrici už takmer 70 rokov. V roku 1954 vznikla Vyššia pedagogická škola, ktorá pripravovala budúcich učiteľov chémie. V priebehu nasledujúcich rokov došlo k mnohým reorganizáciám, presunom, zmenám vybavenia či systémov financovania. Pôvodný cieľ našich pedagógov sa však nezmenil, snažíme sa pripravovať kvalitných vysokoškolsky vzdelaných chemikov pre potreby praxe.  

Katedra chémie Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici má akreditované štúdiá predmetu chémia v odbore Učiteľstvo akademických predmetov a tiež neučiteľský študijný program  Forenzná a kriminalistická chémia (Bc.) v odbore chémia. Katedra chémie umožňuje rigorózne pokračovanie z teórie vyučovania chémie (PaedDr.).


Vedecko-výskumná činnosť katedry sa realizuje vo viacerých oblastiach:

aplikovaná analytická chémia

  • vývoj a validácia analytických metód z oblasti forenznej a kriminalistickej chémie,
  • chemická analýza a monitoring zložiek životného prostredia.

organická chémia

  • mechanochemické syntézy,
  • nové metódy prípravy fluorovaných zlúčenín.

teoretická a výpočtová chémia

  • molekulové modelovanie a kvantovo-chemické výpočty v oblasti fotochémie, nelineárnych optických vlastností a relativistické efekty.

teória vyučovania chémie

  • počítačom podporované experimentovanie (Microcomputer-Based Laboratory, MBL),
  • pedagogicko-psychologické aspekty motivácie a stratégií učenia sa chémie,
  • vzdelávanie mimo školy (Out-of-School Learning).

V rámci vedeckovýskumnej činnosti Katedra chémie spolupracuje s viacerými vysokými školami doma i v zahraničí. Z domácich je to predovšetkým PriF UK v Bratislave, Fakulta ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene, PrF UPJŠ v Košiciach, PdF TU v Trnave, FHPV PU v Prešove. V zahraničí sú to skupiny na PrF KU v Prahe; PrF OU v Ostrave; FUNDP v Namure v Belgicku, CEISAM v Nantes vo Francúzku; Wrocław University of Science and Technology v Poľsku, National Hellenic Research Centre, Atény, Grécko; GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung v Nemecku; Hacettepe University v Turecku; Universidad de Barcelona v Španielsku a University of Helsinki vo Finsku.

Členovia katedry sa v posledných rokoch podieľali na riešení viacerých projektoch financovaných z domácich (KEGA, VEGA, APVV, výskumné úlohy v kooperácii so Štátnym pedagogickým ústavom v Bratislave) a zahraničných zdrojov. Bilaterálne sme spolupracovali na projektoch so skupinami z Francúzska, Poľska, Česka, Španielska, Turecka, Fínska, Nemecka, Srbska a Rakúska; resp. participovali na multilaterálnych projektoch typu COST (CODECS a MOLIM) a COPERNICUS, COMENIUS (COMBLAB) a ERASMUS+ (DOSLECTEP, HomeLab).


 

 

Členovia katedry

RNDr. Barbora Benická, PhD.

RNDr. Barbora Benická, PhD.

Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka

Zaradenie:
Odborná asistentka
doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD.

doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD.

Prodekan, Zástupca vedúceho katedry

Zaradenie:
Docent
Miestnosť:
F34 (dekanát) a F349 (KCH)
doc. RNDr. Šimon Budzák, PhD.

doc. RNDr. Šimon Budzák, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Katedrový koordinátor Erasmus+

Zaradenie:
Docent
Miestnosť:
348
Viktor Iaroshenko, PhD.

Viktor Iaroshenko, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Docent
Miestnosť:
F212
doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD., MBA

doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD., MBA

Vysokoškolská učiteľka

Zaradenie:
Docentka
Miestnosť:
7404
doc. RNDr. Miroslav Medveď, PhD.

doc. RNDr. Miroslav Medveď, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Docent
Miestnosť:
F207
doc. RNDr. Zuzana Melichová, PhD.

doc. RNDr. Zuzana Melichová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Zaradenie:
Docentka
Miestnosť:
209
doc. Ing. Milan Olšovský, PhD.

doc. Ing. Milan Olšovský, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Docent
prof. Ing. Ľubomír Švorc, DrSc.

prof. Ing. Ľubomír Švorc, DrSc.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Docent
RNDr. Elena Kupcová, PhD.

RNDr. Elena Kupcová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Študijný poradca pre Bc. stupeň ŠP Forenzná a kriminalistická chémia a ŠP Učiteľstvo chémie

Zaradenie:
Odborná asistentka
Miestnosť:
208
Mgr. Jela Nociarová, PhD.

Mgr. Jela Nociarová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 7350
Zaradenie:
Odborná asistentka
Miestnosť:
350
PharmDr. Jiří Zapletal

PharmDr. Jiří Zapletal

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Asistent
Dr. rer. nat. Satenik Mkrtchyan

Dr. rer. nat. Satenik Mkrtchyan

Vedecká pracovníčka

Zaradenie:
Vedecká pracovníčka
Mgr. Ivana Petránová

Mgr. Ivana Petránová

Technik

Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Miestnosť:
F246
Darina Frindtová

Darina Frindtová

Asistentka

Telefón:
7 202
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Miestnosť:
202