Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Záverečné práce a štátne skúšky

Záverečné práce


POZOR! Do platnosti vstúpila nová smernica č. 9/2021 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach na UMB.


Pri tvorbe záverečnej práce je potrebné postupovať v zmysle platnej smernice, ktorá okrem iného obsahuje aj vzory titulných strán, citovanej literatúry a ostatné formálne náležitosti. 

Záverečné práce sa budú opäť odovzdávať LEN v ELEKTRONICKEJ PODOBE do systému AIS. K záverečným prácam nie je potrebné dokladať e-verziu práce na CD nosič.

POZOR! Nová smernica upravuje spôsob podpísania licenčnej zmluvy. Licenčnú zmluvu nie je potrebné odovzdávať v papierovej podobe, stačí si zvoliť vybrané spôsoby sprístupnenia diela priamo v AISe. Uzatvárajú sa dve licenčné zmluvy - jedna s Centrálnym registrom záverečných prác a jedna s UMB. Postup pre editovanie licenčných zmlúv nájdete v manuáli (príloha)

Pre uľahčenie administrácie záverečnej práce v systéme AIS2 slúži príslušný manuál. 

 


Štátne skúšky

Bližšie informácie k organizácii štátnej skúšky v AR 2022/2023

Štátne skúšky sa konajú v termínoch určených harmonogramom štúdia v normálnom režime bez akýchkoľvek obmedzení. Určené časy sú orientačné, je vhodné dostaviť sa na štátnu skúšku s časovým predstihom (minimálne 30 minút), aby sa zabezpečil plynulý chod štátnych skúšok.

V priloženom súbore nájdete rozpis štátnych skúšok.

Rozpis štátnych skúšok v magisterskom stupni štúdia

Rozpis štátnych skúšok v bakalárskom stupni štúdia