Erasmus

Program Erasmus+ je určený pre študentov, učiteľov, pracovníkov vysokých škôl a realizuje sa na základe bilaterálnych dohôd podpísaných medzi jednotlivými univerzitami resp. fakultami. Je zameraný na zvyšovanie kvality štúdia prostredníctvom zahraničných pobytov – mobilít, pozostávajúcich z nasledovných aktivít:

 1. mobilita študentov – štúdium,
 2. mobilita študentov – stáž,
 3. mobilita učiteľov,
 4. mobilita pracovníkov.

Prostredníctvom programu Erasmus+ majú študenti bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa možnosť študovať v zahraničí od 3 mesiacov až po celý akademický rok.

Štúdium v zahraničí umožňuje:

 1. získať vedomosti zo štúdia na zahraničnej univerzite,
 2. byť súčasťou medzinárodného študentského tímu,
 3. spoznať nových spolužiakov a priateľov,
 4. zdokonaliť sa v cudzom jazyku,
 5. dostať štipendium, čím sa znížia finančné náklady,
 6. cestovať a navštíviť nové miesta,
 7. porovnať život na Slovensku a v zahraničí.

 

 

Viac informácií nájdete na stránke.

Koordinátorka Erasmus+ pre Katedru geografie a geológie

Mgr. Lenka Balážovičová, PhD.

Mgr. Lenka Balážovičová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 7308
Zaradenie:
Odborná asistentka
Miestnosť:
308