Napájacia, meracia, audio a optická kabeláž

Aby bolo možné komponenty navrhnutej experimentálnej zostavy využiť pri žiackej experimentálnej činnosti, je potrebné použiť vhodnú kabeláž, ktorá bola vyrobené pre každú experimentálnu zostavu v dostatočnom množstve. 


Na zabezpečenie napájania jednotlivých modulov slúži šesť napájacích dvojvodičových káblov (prierez medeného jadra každého vodiča 0,5 mm2, max. napätie 48 V, max. pracovný prúd až 5 A) so štandardnými súosými napájacími konektormi 5,5/2,1 mm a s rôznymi dĺžkami, ktoré je možné využiť podľa potreby. Vzhľadom k tomu, že predovšetkým digitálny osciloskop vyžaduje dlhší súosý konektor, všetky napájacie káble sú na jednej strane osadené predĺženým napájacím konektorom s dĺžkou 11 mm. Druhý napájací konektor má štandardnú dĺžku 9 mm.  

Na prenos zvukového signálu medzi vstupmi a výstupmi modulov a súčastí zostavy sú v každej zostave využité dva štandardné stereo káble s 3,5 mm jack koncovkami a s dĺžkou 0,5 m a 1 m.

Koaxiálny merací kábel s dĺžkou 1,2 m zakončený BNC konektorom a dvoma 4 mm banánikmi slúži na prepojenie osciloskopu s jednotlivými modulmi experimentálnej zostavy.

Pre realizáciu niektorých kvalitatívnych experimentov z oblasti optiky je možné využiť optické vlákno napr. s priemerom 0,75 mm s koncovým vyžarovaním zo svetlovodivého PMMA plastu (PMMA – polymetylmetakrylát, resp. plexisklo). Optické vlákna boli nastrihané na dĺžku približne 80 cm, spletené dohromady a na obidvoch koncoch zaistené pomocou montážnej pásky a plastovej sťahovacej pásky na kabeláž. Takto upravené optické vlákna sú mechanicky dostatočne odolné, aby ich bolo možné ohýbať podľa potreby a pritom zachovať ich optické vlastnosti.