Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Spolupráca s externým prostredím

Katedra geografie a geológie FPV UMB podpísala so spoločnosťou CBS spol., s r.o. Banská Bystrica Memorandum o spolupráci pri rozvoji vzdelávania v oblasti geografie, kartografie, geoinformatiky a didaktiky geografie. Cieľom je zvýšenie kvality a pripravenosti absolventov pre potreby praxe s dôrazom na záujmy rozvoja regiónu. Spolupráca je zameraná na oblasť vedy a výskumu na poli kartografie a geoinformatiky, identifikáciu, monitorovanie a prognózovanie vzdelávacích potrieb, tvorbu učebných pomôcok pre geografiu a vlastivedu, vypisovanie tém záverečných prác a vedenie takýchto prác, uplatňovanie sa absolventov v praxi, odbornú prax študentov a vzájomnú propagáciu.

 Memorandum o spolupráci

Katedra geografie a geológie FPV UMB podpísala so Slovenskou agentúrou životného prostredia Memorandum o spolupráci. Jeho cieľom je zintenzívniť a prehĺbiť spoluprácu vo výskumnej a pedagogickej činnosti. Spolupráca je realizovaná v oblasti ochrany prírody a krajiny, zoológie, botaniky, ekológie, environmentalistiky a krajinnej ekológie. Pracovníci agentúry zabezpečujú pedagogickú činnosť formou prednášok na vybrané špecializované témy a podieľajú sa na vedení bakalárskych či diplomových prác a konzultáciách.

 Memorandum o spolupráci

Zameranie výskumu na Katedre geografie a geológie v mnohých smeroch korešponduje s vedeckým výskumom Ústavu vied o Zemi SAV. Ide predovšetkým o realizáciu spoločných výskumných a vývojových projektov (APVV, VEGA); výmenu výsledkov výskumu a vývoja v oblastiach spoločného záujmu; prácu na spoločných monografiách a vedeckých publikáciách a spoločné využívanie výskumnej infraštruktúry. Prostredníctvom využívania unikátneho prístrojového vybavenia a laboratórnej techniky ústav poskytuje veľké množstvo vedeckých a technických informácií v podobe geochemických a mineralogických analýz a laboratórnych vzoriek.

Memorandum o spolupráci

Katedra geografie a geológie podpísala memorandum o spolupráci so spoločnosťou ESPRIT, spol.
s r.o. sídliacou v Banskej Štiavnici. Cieľom spolupráce je zabezpečiť transfer poznatkov a technológií medzi akademických prostredím a praxou v oblasti geografických, geologických a environmentálnych vied. Spolupráca sa týka vzdelávacej aj výskumnej oblasti za účelom dosiahnutia kvalitnejšej prípravy vysokoškolsky vzdelaných odborníkov a zintenzívnenia vedecko-výskumnej činnosti orientovanej na prax.

Memorandum o spolupráci

Na cvičných školách absolvujú študenti magisterského štúdia v študijnom odbore Učiteľstvo akademických predmetov pedagogickú prax ako povinný predmet spoločného základu podľa odporúčaného študijného plánu. Prax prebieha na štyroch základných školách a piatich stredných školách.

 

 Zoznam cvičných škôl