Exkurzia "Štrasburg 2017"

Začiatkom apríla 2017 sa študenti prvého ročníka magisterského štúdia programu Geografia a rozvoj regiónov zúčastnili výučby v teréne pod vedením prof. RNDr. Ladislava Tolmáčiho, PhD. Počas jedného týždňa sa v rámci predmetu Rozvoj regiónov vo vybraných štátoch EÚ spoločne so študentmi z Katedry regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny UK v Bratislave oboznámili so špecifikami regiónov Rakúska, Švajčiarska, Lichtenštajnska, Francúzska a Nemecka. Mali možnosť osobne spoznať mestá Salzburg, Mníchov, Vaduz, Zürich, Bazilej či nemecké kúpeľné mesto Baden-Baden. Hlavným cieľom bola dvojdňová návšteva Štrasburgu, kde okrem klasického spoznania mestského regiónu študenti absolvovali aj návštevu Európskeho parlamentu, v ktorom prebehla prednáška a následne otvorená diskusia s europoslankyňou Monikou Flašíkovou-Beňovou, týkajúca sa všeobecného fungovania Európskej únie, ale tiež osobitných problémov jednotlivých štátov. Po tejto diskusii sa mala možnosť celá skupina zúčastniť plenárnej schôdze v rokovacej sále Európskeho parlamentu na tému zrušenia roamingových poplatkov, ktorá je spravidla tlmočená do všetkých 24 úradných jazykov Európskej únie. Súčasťou programu v Štrasburgu bola tiež plavba loďou naprieč historickým centrom mesta spojená s odborným výkladom, či prehliadka gotickej Katedrály Notre Dame. Zaujímavou bola i účasť na veľkonočných slávnostiach v Rakúskom Salzburgu, v jednom z historických miest svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.