OKTeT - online korešpondenčný seminár z chémie

Katedra chémie otvára 3. ročník online korešpondenčného semináru OKTeT.  Študenti môžu riešiť až osem zaujímavých úloh z rôznych oblastí chémie. Najlepší riešitelia z každej kategórie budú pozvaní na májovú školu chémie v roku 2021.