Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Veda a výskum

Katedra geografie a geológie FPV UMB vo svojej vedecko-výskumnej činnosti participuje na niekoľkých témach, ktoré plne reflektujú vedecké, publikačné a edukačné zameranie členov katedry. Pracovisko tak vykonáva svoju vedecko-výskumnú činnosť v súlade so Stratégiou rozvoja vedy a výskumu na FPV UMB. Jednotliví členovia katedry sa svojím tvorivým potenciálom a vedecko-výskumným zameraním zaraďujú do troch rôznych výskumných tímov.

Členovia katedry výsledky svojho výskumu publikujú v podobe monografií, vysokoškolských učebníc, skrípt a vedeckých prác v rôznych slovenských, či zahraničných časopisoch (mnohé z nich sú registrované v celosvetovo uznávaných databázach CCC, SCOPUS a WOS), ako aj na rôznych národných a medzinárodných konferenciách. Prehľad výstupov publikačnej činnosti všetkých členov katedry je dostupný v databáze Univerzitnej knižnice UMB.

Výskumné témy  plne reflektujú vedecké, publikačné a edukačné zameranie členov katedry. Ich riešenie je podporované projektovou činnosťou (APVV, VEGA, KEGA), mnohokrát aj v spolupráci s inými pracoviskami – Príf UK, SAV, SPU v Nitre a i. Okrem národných grantových schém sa na katedre riešia aj projekty podporované z Európskych štrukturálnych fondov a iných medzinárodných finančných mechanizmov. Výskumné tímy naplno využívajú najmodernejšie prístrojové vybavenie.

Katedra geografie a geológie je schopná svojim personálnym obsadením a prístrojovým vybavením ponúknuť služby pre edukáciu, prax, základný a aplikovaný výskum v troch oblastiach: vzdelávanie v oblasti geoinformačných technológií a geografie (s využitím geoinformačných technológií), služby v oblasti geoinformačných technológií, služby v oblasti geológie a geochémie. V rámci výskumnej činnosti katedra spolupracuje s cvičnými školami, inštitúciami a firmami.

Výsledkom dlhoročného vedeckého výskumu na Katedre geografie a geológie FPV UMB bolo založenie Centra geoinformatiky a digitálnych technológií (CGI), ktoré koncentruje výskumný a aplikačný potenciál v oblasti kartografie, geografických informačných systémov a diaľkového prieskumu Zeme. Za účelom efektívneho prepojenia vedecko-výskumných aktivít s praxou ponúka Centrum geoinformatiky a digitálnych technológií služby orientované najmä na terénny zber a následné spracovanie priestorových informácií.