Doktorandské štúdium

 študijný plán  Odporúčaný študijný plán (formát PDF)

 

 

Študijný odbor: 7. Ekologické a environmentálne vedy

Študijný program Garant Garantujúce pracovisko

Dĺžka štúdia

(D / E forma)

 
Evolúcia ekosystémov a ich ochrana prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc.
doc. Ing. Ladislav Hamerlík, PhD.
doc. RNDr. Ingrid Turisová, PhD.
Katedra biológie a ekológie 4 roky /
5 rokov
študijný plán
Sanácia environmentálnych záťaží  prof. RNDr. Peter Andráš, CSc.
doc. Ing. Marek Drímal, PhD.
doc. Ing. Radoslava Kanianska, CSc.
Katedra životného prostredia 3 / 4 roky
študijný plán
Environmentálna biológia NOVÝ prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc.
doc. Ing. Peter Urban, PhD.

doc. Ing. Ladislav Hamerlík, PhD.
doc. RNDr. Ingrid Turisová, PhD.
doc. Ing. Radoslava Kanianska, CSc.
Katedra biológie a ekológie
Katedra životného prostredia
4 roky /
5 rokov
študijný plán

 

Študijný odbor: 22. Matematika

Študijný program Garant Garantujúce pracovisko

Dĺžka štúdia

(D / E forma)

 
Matematická analýza prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DSc., DrSc.
doc. RNDr. Roman Hric, PhD.
doc. RNDr. Vladimír Špitalský, PhD.
Katedra matematiky 4 roky /
5 rokov
študijný plán

 

Študijný odbor: 42. Vedy o Zemi

Študijný program Garant Garantujúce pracovisko

Dĺžka štúdia

(D / E forma)

 
Geochémia prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc.
doc. Mgr. Štefan Ferenc, PhD.
doc. RNDr. Stanislav Jeleň, CSc.
Katedra geografie a geológie 4 roky /
5 rokov
študijný plán