Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Doktorandské štúdium

Od akademického roka 2022/2023 prebieha štúdium vo všetkých študijných programoch (ďalej ŠP) podľa nových odporúčaných študijných plánov, ktoré sú zosúladené so štandardami pre študijné programy vydanými Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo. 

Na stránke nájdete prehľad ponúkaných akreditovaných študijných programov v doktorandskom stupni štúdia s ich základnými charakteristikami - odporúčaný študijný lán (OŠP), informačné listy predmetov (IL), opis študijného programu (Opis). Descriptions of the study program in English are also available (D_SP).

Štandardná dĺžka štúdia sú 4 roky v dennej forme a 5 rokov v externej forme.

 

Študijný odbor: Ekologické a environmentálne vedy

Študijný program Osoba zodpovedná za ŠP Realizujúce pracovisko  
Environmentálna biológia
prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc.
doc. Ing. Peter Urban, PhD.

doc. Ing. Ladislav Hamerlík, PhD.
doc. RNDr. Ingrid Turisová, PhD.
doc. Ing. Radoslava Kanianska, CSc.
Katedra biológie a ekológie
Katedra životného prostredia

Denná forma

OŠP / IL / Opis
D_SP (English)

Externá forma

OŠP / IL / Opis
D_SP (English)

 

Študijný odbor: Matematika

Študijný program Osoba zodpovedná za ŠP Realizujúce pracovisko  
Matematická analýza

prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DSc., DrSc.
prof. RNDr. Miroslav Haviar, CSc.
prof. RNDr. Vladimír Janiš, CSc.
doc. RNDr. Roman Hric, PhD.
doc. RNDr. Vladimír Špitalský, PhD.

Katedra matematiky
Denná forma
Externá forma

Mathematical Analysis
study program in English

 prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DSc., DrSc.
prof. RNDr. Miroslav Haviar, CSc.
prof. RNDr. Vladimír Janiš, CSc.
doc. RNDr. Roman Hric, PhD.
doc. RNDr. Vladimír Špitalský, PhD.
 Katedra matematiky Denná forma
Externá forma

 

Študijný odbor: Vedy o Zemi

Študijný program Osoba zodpovedná za ŠP Realizujúce pracovisko  
Geochémia

prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc.
prof. RNDr. Peter Andráš, CSc.
doc. Mgr. Štefan Ferenc, PhD.
doc. RNDr. Stanislav Jeleň, CSc.
doc. RNDr. Zuzana Melichová, PhD.

Katedra geografie a geológie
 Denná forma
Externá forma