Vedecké kolokvium

Dňa 14.2.2018 sa vrámci cyklu Vedecké kolokvium uskutočnila odborná prednáška environmentálneho geografa, krajinného ekológa, pedagóga, občianskeho aktivistu, publicistu a verejného činiteľa prof. RNDr. Mikuláša Hubu, CSc. s názvom "Od dreveníc, cez Bratislavu/nahlas po svetové summity a späť (Straty a nálezy)".