Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Program

Program konferencie

 23. november 2017

učebňa 234, FPV UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica

09,00 - 12,30   Registrácia  

10,00 - 10,20   Otvorenie, príhovory

10,20 - 11,20   Jubilanti (prof. Sládek, Dr. Stollmann, prof. Dudich, prof. Kocian)   Moderuje A. Krištín 

11,20 - 12,00   I. Nagy 
                      Cicavce vo Vedomostiach Mateja Bela (plenárna prednáška)

I. Blok referátov - Moderuje M. Ceľuch

12,00 - 12,15   M. Uhrin, M. Ceľuch, G. Benčuríková, J. Brndiar,  E. Hapl, M. Hrivňak, M. Jarošíková, P. Laboš, D. Löbbová, L. Naďo, J. Rys, J. Svetlík, M. Šara, R. Uhrinová &  P. Kaňuch 
                       Raniak obrovský, Nyctalus lasiopterus: novinky z Muránskej planiny

12,15 - 12,30  T. Flajs 
                       Najvýznamnejšie zimoviská netopierov v národnom parku Malá Fatra

12,30 - 12,45  P. Benda, A. Reiter  & M. Uhrin 
                      Dhofar – nověobjevená zona endemismu netopýří fauny v jižní Arabii 

12,45 - 14,15 Obed

II. Blok referátov - Moderuje P. Benda

14,15 - 14,30   I. Baláž, M. Ambros, I. Jakab, M.  Sevčík, J. Kamenišťák, M. Zigová, N. Kovárová & F. Tulis 
                       Monitoring populácií hraboša poľného (Microtus arvalis) v Trnavskom kraji

14,30 - 14,45   M. Ambros 
                      Drobné cicavce (Mammalia: Soricomorpha, Rodentia) niektorých slanísk a slaných lúk (biotop 1340*) Slovenska

14,45 - 15,00   L. Hlôška, G. Chovancová & B. Chovancová 
                       Vplyv postdisturbančnej sukcesie vegetácie na území TANAP-u na distribúciu a habitatovú selekciu drobných cicavcov (Rodentia, Soricomorpha)

15,00 - 15,15   M. Stanko
                       Cicavce ako hostitelia kliešťov v československej literatúre minulého storočia

15,15 - 15,30   B. Sedláková 
                       Reštituovaná populácia svišťa vrchovského tatranského v Belianskych Tatrách

15,30 - 15,45   J. Uhlíková 
                       Realizace Programu péče o bobra evropského v ČR

15,45 - 16,00   V. Kostkan 
                       Drobná opatření pro snížení konfliktů s bobry

16,00 - 16,30 Prestávka spojená s prezentáciou posterov

III. Blok referátov - Moderuje M. Uhrin

16,30 - 16,45   T. Šikula, M. Sekerčák & M. Králik 
                       Migračná štúdia veľkých cicavcov na slovenských diaľniciach a rýchlostných cestách

16,45 - 17,00   P. Bitušík, M. Adamcová, J. Brabec, R. Malina, J. Tesák & P. Urban  
                       Vplyv štruktúry krajiny a topografie cesty na mortalitu cicavcov: prípadová štúdia z dvoch typov ciest na strednom Slovensku

17,00 - 17,15   P. Urban, M. Filadelfi, M. Slamka & V. Hrúz
                       Vydry vs automobily - problém aj v mestách: prípadová štúdia Banská Bystrica - Zvolen

17,15 - 17,30   S. Finďo, M. Skuban, M. Kajba & M. Koreň 
                       Vplyv cestnej dopravy na priestorovú aktivitu a mortalitu medveďa hnedého

17,30 - 17,45   J. Červený & P. Večeřov
                       Populační hustota srnce obecného (Capreolus capreolus) v podhůří

17,45 - 18,00   M. Ježek & J. Rohla 
                      Prostorová aktivita prasete divokého v souvislosti s africkým morem prasat

18,00 -18,15   S. Bystriansky 
                      Reštitúcia losa európskeho – pilotný projekt k 1.10.2017

18,15 - 18,40   M. Číž 
                       Čaro etológie z jediného GPS

19,00 - 23,45  Raut

 

24. november 2017

učebňa 234, FPV UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica

 

 09,00 - 9,30   V. Antal 
                      Veľké šelmy na Slovensku (plenárna prednáška)

09,30 - 10,00   M. Kutal 
                       Velké šelmy v ČR (plenárna prednáška)

I. Blok referátov - Moderuje J. Červený

10,00 - 10,15   M. Skuban, S. Finďo & M. Kajba  
                       Bears napping nearby: daily resting site selection of brown bear (Ursus arctos) in a human-dominated landscape

10,15 - 10,30   M. Kalaš 
                       K štruktúre populácie medveďa hnedého (Ursus arctos) v oblasti Národného parku Malá Fatra

10,30 - 10,45   M. Haring, R. Rigg & A. Zedrosser 
                       Útoky medveďa na človeka – príčiny a charakteristiky

10,45 - 11,00   M. Bojda, M. Duľa, M. Váňa, L. Kutalová, J. Krojerová, V. Trulík, Ľ. Hrdý, P. Drengubiak, F. Šulgan & M. Kutal 
                       Početnost a prostorová aktivita rysa ostrovida v pohořích Západních Karpat: je fragmentace prostředí limitujícím faktorem?

11,00 - 11,15   G. Ligasová 
                       Evidencia stretov živočíchov s dopravnými prostriedkami v rámci cestnej a železničnej dopravnej infraštruktúry

11,15 - 11,30   J. Kubala, P. Smolko, T. Iľko, P. Klinga, J. Tesák & B. Tám  
                       Monitoring rysa ostrovida na území NP Muránska Planina 2015 – 2017 a jeho význam pre národný a Európsky manažment a ochranu druhu

11,30 - 11,45   M. Duľa & M. Kutal 
                       Zloženie potravy rysa ostrovida (Lynx lynx) v nevegetačnej sezóne na okraji Západných Karpát

11,45 - 13,15  Obed

II. Blok referátov - Moderuje J. Kadlečík

13,15 - 13,30   N. Guimarães, F. Álvares, M. Barančeková & P. Urban 
                       Prieskum populácie vlkov pomocou multi-metodického prístupu: zistenia zo Stredného Slovenska

13,30 - 13,45   R. Rigg, M. Jelenčič, M. Konec, P. Bedő, S. Puls & T. Skrbinšek 
                       Prvý robustný odhad početnosti vlka dravého (Canis lupus) na severnom Slovensku

13,45 - 14,00   T. Krajča, T. Flajs & D. Křenek 
                       Akustický monitoring savců pomoci stacionárních diktafonů 

14,00 - 14,15   Viktória Čabanová, Martina Miterpáková, Nuno Guimarães, Zuzana Hurníková, Gabriela Chovancová, Jana Ďurová, Jozef Štofík, Francisco Álvares & Peter Urban 
                       Ako ovplyvňuje rozšírenie nepôvodných parazitárnych druhov cicavce Slovenska?

14,15 - 14,30   P. Urban, J. Bučko, N.  Guimarães  & P. Kušík 
                       Šakal zlatý (Canis aureus): novinky zo Slovenska

14,30 - 14,45   J. Černecký & A. Saxa 
                       Nové územia európskeho významu a monitoring európsky významných cicavcov na Slovensku

14,45 - 15,00   V. Hulejová Sládkovičová, I. Országh, Z. Országhová, B. Mangová, P. Miklós & M. Krumpál  
                       2. vydanie Slovníka slovenských zoológov

15,00 - 15,15   Š. Engel 
                       Prírodovedná komisia ZMS jej vznik a poslanie

15,15 - 15,30  Vyhodnotenie študentskej súťaže a ukončenie konferencie 

Postery

M. Ambros  & A. Dudich
Fauna Územia európskeho významu Horšianska dolina: hmyzožravce (Soricomorpha) a  hlodavce (Rodentia)

M. Barančeková, N.  Guimarães, F. Álvares, S. Finďo & P. Urban
The need of non-invasive genetics analyses for wolf conservation 

S. Bystriansky
Los európsky – prehliadaný obor – rozšírenie druhu

S. Bystriansky
Los európsky – prehliadaný obor – biológia

M. Haring, M. Brezovský, G. Losinski & R. Rigg
Navrhovanie a testovanie kontajnerov so zabezpečením proti medveďom

I. Heglasová, B. Víchová, J. Kraljik, L. Mošanský & M. Stanko 
Rickettsia spp. u dominantných druhov drobných cicavcov na východnom Slovensku

V. Hulejováb Sládkovičová, D. Žiak, P. Miklós, A. Gubányi &  G. Horváth
Izolovaná populácia Microtus oeconomus mehelyi na Balatone

G. Chovancová, B. Chovancová & L. Hlôška
Predbežné výsledky výskumu plšíka lieskového (Muscardinus avellanarius Linnaeus, 1758) vo Vysokých Tatrách použitím tubusov

A. Lešová
Impacts and management of three alien invasive squirrels in Europe

P. Lindtner, K. Ujházy & V. Kubovčík 
Vplyv sysľa pasienkového na diverzitu trávnych porastov

L. Mošanský, M. Stanko, J. Kvíčerová, J. Kraljik, A. Mácová, L. Blaňarová, I. Heglasová & D. Miklisová 
Drobné cicavce a ich ektoparazity (kliešte, blchy) v prírodných ohniskách pri Košiciach 

T. Šikula & V. Petráková
GeneDBase

A. Vašková, P. Miklós, A. Gubányi, I. Matskási, & F. Mészáros 
Druhové spektrum a prevalencia helmintov Sorex araneus na lokalite Číčov 

 

Konferencia sa realizuje s finančnou podporou LESOV Slovenskej republiky, š.p.

 

Ceny do súťaže venovala firma KVANT spol. s r. o.