Cviční učitelia

Našimi cvičnými učiteľmi z matematiky sú:

  • PaedDr. Janka Balážová (Základná škola, Spojová 14, Banská Bystrica)
  • Mgr. Peter Pastier (Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica)
  • Mgr. Katarína Magyarová (Gymnázium J. G. Tajovského, Banská Bystrica)
  • Mgr. Erik Bayerl, PhD. (Gymnázium J. G. Tajovského, Banská Bystrica)

Ďakujeme našim cvičným učiteľom za spoluprácu a pomoc pri vzdelávaní našich študentov, budúcich učiteľov matematiky.