Deň otvorených dverí 2018

Dňa 14.2.2018 sa na Katedre geografie a geológie FPV UMB uskutočnil Deň otvorených dverí. Záujemcovia o štúdium si mohli pozrieť priestory a vybavenie Centra geoinformatiky a digitálnych technológií a priestory katedry.