Farebné filtre

Ďalšou súčasťou experimentálnej zostavy sú farebné filtre a lineárny polarizačný filter. Rámiky filtrov (viď obrázok vo fotogalérii) boli podobne ako komponenty solárneho motorčeka navrhnuté v bezplatnom online 3D modelovacom softvéri Tinkercad a vytlačené na 3D tlačiarni Prusa i3 MK3s. Ako 3D objekty sú spolu so súbormi pre 3D tlačiareň s príponou *.gcode obsahom súboru „3D“.

Pri výrobe filtrov boli použité priehľadné farebné fólie firmy Eurolite dostupné vo viacerých rozmeroch, ktoré sa používajú na zmenu farby halogénových reflektorov v hudobnom alebo fotografickom priemysle a lineárna polarizačná fólia formátu A4 slúžiaca v produktovej fotografii na odstránenie rušivých odleskov. Fólie boli po zastrihnutí na rozmer 50x50 mm vložené medzi rámiky. Menší rámik je o 0,5 mm tenší ako hĺbka výrezu vo väčšom rámiku, aby vznikla dostatočná medzera na uchytenie fólií. Aby sme dosiahli dostatočné optické vlastnosti farebných fólií, do rámikov bolo potrebné vložiť dve vrstvy.

Aby bolo možné jednotlivé filtre umiestniť na pracovnú plochu a nastavovať ich polohu voči zdroju svetla a fotočlánku podľa potreby, je k dispozícii aj držiak, do ktorého sa tieto filtre zasúvajú.