Dynamika svahových procesov – syntéza geologických, geomorfologických a hydrologických aspektov

Informácie o projekte

Doba riešenia projektu:1. Január 2010 - 1. Január 2011
Vedúci projektu FPV:RNDr. Roberta Prokešová, PhD.
Zahraničný projekt:nie