Študentské pôžičky

Milé študentky, milí študenti,

opäť je tu možnosť získať študentské pôžičky na podporu svojho štúdia z FONDU NA PODPORU VZDELÁVANIA. Aké sú podmienky na získanie takejto pôžičky nájdete na príslušnej stránke.

Link: http://www.fnpv.sk/