Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Projekty a granty (od 2015 po súčasnosť)

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhľadávanie v projektoch

Aplikácie metód strojového učenia na podporu tvorby politík trhu práce

Číslo projektu:APVV-21-0360 Doba riešenia projektu:1. Júl 2022 - 30. Jún 2026
Vedúci projektu FPV:Mgr. Lukáš Lafférs, PhD.

Minimálnosť a chaos v dynamických systémoch

Číslo projektu:VEGA 1/0158/20 Doba riešenia projektu:1. Január 2020 - 31. December 2023
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Vladimír Špitalský, PhD.

Analýza citlivosti v ekonometrických modeloch

Číslo projektu:VEGA 1/0692/20 Doba riešenia projektu:1. Január 2020 - 31. December 2022
Vedúci projektu FPV:Mgr. Lukáš Lafférs, PhD.

Strengthening Teaching Competences in Higher Education in Natural and Mathematical Sciences (TeComp)

Číslo projektu:598434-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP Doba riešenia projektu:15. November 2018 - 14. November 2021
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Vladimír Janiš, CSc.

Tvorba vedeckých informácií na podporu politík trhu práce

Číslo projektu:APVV-17-0329 Doba riešenia projektu:1. August 2018 - 31. December 2021
Vedúci projektu FPV:Mgr. Lukáš Lafférs, PhD.

Interaktívne aplikácie pre vyučovanie matematiky na základných školách

Číslo projektu:KEGA 003TTU-4/2018 Doba riešenia projektu:1. Január 2018 - 31. December 2020
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Pavol Hanzel,CSc.

Ekonometrické metódy na identifikáciu priemerného efektu intervencie

Číslo projektu:VEGA 1/0843/17 Doba riešenia projektu:1. Január 2017 - 31. December 2019
Vedúci projektu FPV:Mgr. Lukáš Lafférs, PhD.

Topologické a algebraické aspekty minimálnych dynamických systémov

Číslo projektu:APVV-15-0439 Doba riešenia projektu:1. Jún 2016 - 30. Jún 2020
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DrSc., DSc.

Prirodzené duality: piggyback konštrukcie, bohrovské kompaktifikácie a prezentácie zväzovo-usporiadaných algebier

Číslo projektu:VEGA 1/0337/16 Doba riešenia projektu:1. Január 2016 - 31. December 2019
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Miroslav Haviar, CSc.

Koherentné konfigurácie, algebraické a kombinatorické štruktúry a ich aplikácie v algebraickej teórii grafov

Číslo projektu:VEGA 1/0988/16 Doba riešenia projektu:1. Január 2016 - 31. December 2018
Vedúci projektu FPV:prof. Klin Mikhail

Dynamické systémy: minimálnosť, rozšírenia, zložitosť

Číslo projektu:VEGA 1/0786/15 Doba riešenia projektu:1. Január 2015 - 31. December 2018
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DSc., DrSc.

Efektivita blended learningu v príprave budúcich učiteľov matematiky

Číslo projektu:KEGA 008UMB-4/2013 Doba riešenia projektu:1. Január 2013 - 31. December 2015
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Pavol Hanzel, CSc.

Prirodzené duality a kanonické rozšírenia algebier

Číslo projektu:VEGA 1/0212/13 Doba riešenia projektu:1. Január 2013 - 31. December 2015
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Miroslav Haviar, CSc.

Grupy symetrií máp

Číslo projektu:APVV-SK-CN-0009-12 Doba riešenia projektu:1. Január 2013 - 31. December 2014
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Roman Nedela, DrSc.

Mapy s vysokým stupňom symetrie a diskrétne akcie grúp na plochách

Číslo projektu:APVV-SK-PT-0004-12 Doba riešenia projektu:1. Január 2013 - 31. December 2014
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Roman Nedela, DrSc.

Funkcionálne priestory, bornológie, hyperpriestory a topologické štruktúry

Číslo projektu:APVV-0269-11 Doba riešenia projektu:1. Júl 2012 - 31. December 2015
Vedúci projektu FPV:Mgr. Juraj Holos

Harmonization and Modernization of Currriculum for Primary Teacher Education

Číslo projektu:516762-TEMPUS-1-2011-1-RS-TEMPUS-JPCR Doba riešenia projektu:15. November 2011 - 14. November 2015
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Vladimír Janiš, CSc.

Nelineárne javy v spojitých a diskrétnych dynamických systémoch

Číslo projektu:APVV-0134-10 Doba riešenia projektu:1. Júl 2011 - 31. December 2014
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DSc., DrSc.

Algebraické, topologické a kombinatorické metódy v diskrétnych štruktúrach

Číslo projektu:APVV-0223-10 Doba riešenia projektu:1. Júl 2011 - 31. Október 2014
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Roman Nedela, DrSc.

Dynamika na kompaktných a nekompaktných priestoroch

Číslo projektu:VEGA 1/0978/11 Doba riešenia projektu:1. Január 2011 - 31. December 2014
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DSc., DrSc.

Projekt ukončený v roku 2014 s dosiahnutím vynikajúcich výsledkov