Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Applying some advanced technologies in teaching and research, in relation to air pollution

Informácie o projekte

Zadávateľ:Erasmus+
Koordinujúca organizácia:University of Craiova, Romania
Číslo projektu:2021-1-RO01-KA220-HED-000030286
Doba riešenia projektu:1. Február 2022 - 31. Január 2024
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Janka Raganová, PhD.
Spoluriešitelia:

Miriam Spodniaková Pfferová, Martin Hruška, Jarmila Škrinárová, Alžbeta Michalíková, Adam Dudáš

Zahraničný projekt:áno

The project aims to develop STEM students' and academic staff's competences in using advanced technologies (as Artificial Intelligence and Machine Learning) in processing the information provided by Big Data (open source) and to facilitate an exchange of experience and good practices to the academic staff regarding new methods of teaching and learning that will be used during post-pandemic period. The sets of open source Big Data about the environment pollution and climate change that will be used within the project represent a perfect environment for the new Artificial Intelligence applications, and change the way that we have experienced innovation. Processing these data, students and academic staff will become more aware, more sensitive to the environmental issues, in the context of existing climate change and will improve their green, as well as digital and STEM competences. Tangible project results will include a curriculum and a handbook for an optional course in Advanced technologies used in processing data, implemented in all partner universities, an innovative tool kit of sensors for the use in laboratories and a book about innovative methods of teaching and learning useful for the post pandemic time.
The project also aims to address the need of the academic staff to apply advanced technologies in scientific research within multidisciplinary research projects. The data given by an open Big Data source will be analysed using Artificial Intelligence and gained research results will be presented at an international conference.


Cieľom projektu je rozvíjať kompetencie študentov prírodovedných odborov, ako aj akademických zamestnancov, v používaní pokročilých technológií na spracovanie veľkých dát (Big Data), pomocou metód, ako je umelá inteligencia a strojové učenie. Cieľom je tiež uľahčiť akademickým pracovníkom výmenu skúseností a osvedčených postupov, týkajúcich sa nových metód vyučovania a učenia sa, použiteľných v post-pandemickom čase.
V rámci projektu budú použité voľne dostupné množiny veľkých dát o znečistení životného prostredia a klimatických zmenách, ktoré sú ideálne na spracovanie pomocou metód umelej inteligencie. Znalosti, ktoré získame spracovaním dát, zmenia spôsob nášho nazerania na riešenú problematiku (znečistenie ovzdušia a klimatické zmeny). Spracovaním týchto údajov sa študenti a akademickí pracovníci stanú uvedomelejšími, citlivejšími k environmentálnym problémom v kontexte existujúcich klimatických zmien a zlepšia svoje zelené, ako aj digitálne a prírodovedné kompetencie. Hmatateľné výsledky projektu budú zahŕňať učebné osnovy a učebné materiály pre voliteľný predmet zameraný na spracovanie dát pomocou pokročilých technológií, ktorý bude implementovaný na všetkých partnerských univerzitách. Na zbieranie dát bude vytvorená sieť senzorov, vhodná na použitie v univerzitných laboratóriách. Ďalším výstupom projektu bude publikácia, zameraná na inovatívne metódy výučby a učenia sa v období po pandémii.
Projekt tiež rieši potrebu akademických pracovníkov aplikovať pokročilé technológie vo vedeckom výskume v rámci multidisciplinárnych výskumných projektov. Dáta z otvorených databáz budú analyzované pomocou umelej inteligencie a získané výsledky výskumu budú prezentované na medzinárodnej konferencii.