Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Mgr. Lukáš Lafférs, PhD. víťazom v súťaži Economicus – Cena Nadácie VÚB

03/05/2018

Medzinárodný tím ekonómov v zložení Lukáš Lafférs, Martin Huber a Giovanni Mellace sa stal víťazom súťaže Economicus za rok 2017. Mladí vedeckí pracovníci za to získavajú od Nadácie VÚB odmenu vo výške 10 000 eur pre svoju ďalšiu činnosť.


Článok na stránke Nadácie VÚB nájdete TU.


Súťaž Economicus – Cena Nadácie VÚB pre mladých ekonómov má za cieľ už dlhodobo podnecovať vedeckú a publikačnú činnosť mladých profesionálov v oblasti ekonomických vied. Nadácia VÚB predstavuje víťazný tím spomedzi autorov prihlásených prác, ktoré boli uverejnené v karentovaných zahraničných časopisoch v roku 2017. V rámci už 9. ročníka tejto iniciatívy udelila porota s účasťou renomovaných zahraničných ekonómov ocenenie medzinárodnému kolektívu v zložení Lukáš Lafférs, Martin Huber a Giovanni Mellace.

Ocenený článok bol publikovaný v prestížnom magazíne Journal of Applied Econometrics. Prezentuje novú metódu odhadu pre binárne endogénne premenné. Podľa poroty ide o významný výskum, pretože tejto problematike sa v empirickej ekonómii nevenuje príliš veľká pozornosť. Metóda bola v práci uplatnená na analýzu vzdelávacích programov.

Vedecký článok sa týka metódy na odhadovanie priemerného efektu intervencie, napríklad absolvovania rekvalifikačného kurzu, na nami pozorovaný výstup, teda zamestnanosť. Našu metódu demonštrujeme na príklade kolumbijského experimentu, kde bola niektorým študentom z nízkopríjmových rodín náhodne ponúknutá finančná podpora pre štúdium na súkromnej strednej škole a podporení študenti tak na ňu mali zjednodušený prístup. Sledovanou otázkou bolo, aký má štúdium na súkromnej škole vplyv na najvyššie dosiahnuté vzdelanie. Skúmali sme tiež to, aký bol efekt tohto vzdelávacieho programu u študentov, ktorí by na školu išli aj bez finančnej podpory, alebo by začali školu navštevovať iba vtedy, ak by ju dostali,“ vysvetľuje Lukáš Lafférs, v súčasnosti odborný asistent na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Odborná porota pozitívne ohodnotila fakt, že vedecká práca sa zaoberá problematikou všeobecného záujmu. Ocenila taktiež to, že publikácia umožnila integráciu slovenských ekonómov do medzinárodných výskumných sietí, keďže autorský tím tvoria ekonómovia zo Slovenska, Švajčiarska a Dánska. „Víťazná práca dokazuje, že mladí akademickí pracovníci sú schopní úspešne realizovať výskumnú činnosť na medzinárodnej úrovni, čo je aj cieľom našej súťaže Economicus. Teší ma, že máme možnosť opäť oceniť a finančne podporiť pracovitých mladých odborníkov, ktorí svojím bádaním pomáhajú formulovať metódy aplikovateľné pre napredovanie modernej spoločnosti,“ povedala počas odovzdávania ocenenia Economicus členka správnej rady Nadácie VÚB Elena Kohútiková.


Mgr. Lukáš Lafférs, PhD.

Mgr. Lukáš Lafférs, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Odborný asistent
Miestnosť:
226A