Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Katedra techniky a technológií

Katedra techniky a technológií je katedrou, ktorá má svoje pevné a nezastupiteľné miesto v sústave katedier v rámci Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici

Kde nás nájdete

KTT FPV UMB
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica

Profil katedry

Katedra techniky a technológií má pevné a nezastupiteľné miesto v sústave katedier v rámci Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici. Je špecifickou katedrou, ktorej hlavným poslaním je príprava študentov na profesiu učiteľa vyučovania technicky zameraných predmetov. Súčasťou prípravy je nadobúdanie technickej gramotnosti budúcich absolventov štúdia.

Jej dôležitosť podčiarkuje aj fakt, že vznikla už v roku 1966, odkedy sa rôznym spôsobom modifikovala až do dnešnej podoby. K popredným osobnostiam, ktoré tvorili jej históriu patrí doc. Ing. Ivan Krušpán, CSc., prof. Ing. Rozmarín Dubovská, DrSc. a prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc.

V súčasnosti je vedúcim katedry doc. PaedDr. Ján Stebila, PhD., ktorý ju manažuje od roku 2012.

Študijné programy uskutočňované na katedre

Katedra sa podieľa na príprave učiteľov predmetu technika na základných školách a majstrov odbornej výchovy na stredných odborných školách, prostredníctvom akreditovaných študijných programov:

-         Učiteľstvo techniky (Bc., Mgr.) v kombinácii,
           -         v danom študijnom programe je možnosť realizovať rigorózne konanie.

-         Učiteľstvo praktickej prípravy (denné, externé).

Časopis Technika a vzdelávanie

Časopis sa vydáva od roku 2012 v printovej a elektronickej forme.

Medzinárodná vedecko-odborná konferencia

Katedra techniky a technológií dlhoročne organizuje medzinárodnú vedecko-odbornú konferenciu pod názvom Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania, ktorej 35. ročník sa uskutočnil v roku 2019.

Technická olympiáda

Na podporu a rozvoj technického vzdelávania sa každý rok organizuje Technická olympiáda v SR určená pre žiakov ZŠ a osemročných gymnázií. Na jej odbornej príprave a organizácii sa podieľajú členovia katedry.

Vedecko-výskumná činnosť

Vedecko-výskumná činnosť katedry je diverzifikovaná podľa odborných zameraní jednotlivých členov katedry.

Erasmus+

Študijné pobyty pre študentov

Študijné pobyty pre vysokoškolských učiteľov, vedecko-výskumných a ostatných pracovníkov.

 

Členovia katedry

Ing. Petra Kvasnová, PhD.

Ing. Petra Kvasnová, PhD.

Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka, Katedrálny koordinátor Erasmus+

Telefón:
048 446 7214
Zaradenie:
Odborná asistentka
Miestnosť:
214
Ing. Martin Kučerka, PhD.

Ing. Martin Kučerka, PhD.

Zástupca vedúceho katedry, Vysokoškolský učiteľ, Študijný koordinátor pre denné a externé štúdium

Telefón:
048 446 7219
Zaradenie:
Odborný asistent
Miestnosť:
219
prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc.

prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc.

Vysokoškolský učiteľ, Učiteľ profilujúcich predmetov

Telefón:
048 446 7216
Zaradenie:
Profesor
Miestnosť:
216
prof. Ing. Alena Očkajová, PhD.

prof. Ing. Alena Očkajová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, osoba zodpovedná za študijné programy: Učiteľstvo techniky (Bc., Mgr.) v kombinácii a Učiteľstvo praktickej prípravy (Bc., D, E)

Telefón:
048 446 7217
Zaradenie:
Profesorka
Miestnosť:
217
doc. Ing. Marek Drimal, PhD.

doc. Ing. Marek Drimal, PhD.

Dekan, Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 7404
Zaradenie:
Docent
Miestnosť:
F4
doc. JUDr. Ing. Daniel Novák, CSc.

doc. JUDr. Ing. Daniel Novák, CSc.

Vysokoškolský učiteľ, spolugarant študijného programu Učiteľstvo praktickej prípravy

Telefón:
048 446 7218
Zaradenie:
Docent
Miestnosť:
218
doc. PaedDr. Ján Stebila, PhD.

doc. PaedDr. Ján Stebila, PhD.

Prodekan, Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Docent
Miestnosť:
F33 (dekanát), F220 (KTT)
PaedDr. Ľubomír Žáčok, PhD.

PaedDr. Ľubomír Žáčok, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 7218
Zaradenie:
Docent
Miestnosť:
218 (2. poschodie)
Mgr. Janka Ševčíková, PhD.

Mgr. Janka Ševčíková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 7222
Zaradenie:
Odborná asistentka
Miestnosť:
222
Mgr. Jozef Pajonk

Mgr. Jozef Pajonk

Technik

Telefón:
048 446 7455
Zaradenie:
Nepedagogický zamestnanec
Miestnosť:
004 (005)
Mgr. Zuzana Piliarová

Mgr. Zuzana Piliarová

Asistentka

Telefón:
048 446 7101
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Miestnosť:
101a