SEMINÁR DOKTORANDOV

17. medzinárodný seminár doktorandov didaktiky chémie a príbuzných doktorandských študijných programov