Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Štúdium

ČO MÔŽETE OČAKÁVAŤ A AKÉ BUDE TVOJE UPLATNENIE?

Nikomu nesľubujeme, že štúdium je jednoduché, ale vďaka nemu budete rozumieť veciam, čo sa okolo nás dejú :) ... a s istotou vieme zaručiť, že uplatenie si nájdete ... učiteľov fyziky je ako šafránu.

Počas bakalárskeho a magisterského štúdia učiteľstva fyziky získaš jednak teoretické ako aj praktické znalosti z rôznych odborov fyziky, ale naučíš sa tiež ako učiť fyziku tak, aby si svojich študentov zbavil strachu z fyziky a ukázal im jej krásy ... čo je vlastne cieľom tohto štúdia :) Všetko čo sa naučíš si overíš priamo v školách na pedagogickej praxi, ktorá sa realizuje počas celého magisterského štúdia. Počas štúdia máš možnosť vytvárať si svoj vlastný odborný profil, a to výberom zo širokej ponuky výberových predmetov, kde získaš dôležité zručnosti v oblasti práce s informáciami a digitálnymi technológiami, naučíš sa hľadať uplatňovanie zákonov fyziky v prírode a v praxi. A to nie je všetko, naučíš sa kriticky myslieť, hľadať súvislosti, pracovať v tíme, čo sú dôležité zručnosti žiadané v praxi .. a to nielen v školstve.

Máš záujem zaoberať sa aj inými aktivitami ako je štúdium? Počas štúdia na katedre majú všetci naši študenti možnosť participovať na rôznych projektoch riešených na katedre (medzinárodných ako aj domácich), aktívne sa zúčastňovať akcií organizovaných pre žiakov všetkých vekových skupín, napr. Tábor mladých prírodovedcov, Týždeň vedy, Noc výskumníkov, Masterclasses i ďalších podujatí pre širšiu verejnosť. Samozrejmosťou je možnosť absolvovať časť štúdia v zahraničí (projekt Erasmus). Významným bonusom je aj možnosť získania motivačného odborového štipendia (štúdium učiteľstva fyziky patrí do skupiny dotovaných odborov).

V súčasnosti sú členovia katedry zameraní na dve oblasti výskumu, do ktorých sa môžeš zapojiť aj ty. V oblasti Teórie vyučovania fyziky má kolektív (doc. Raganová, doc. Spodniaková Pfefferová, dr. Hruška) bohaté skúsenosti a významné úspechy v riešení domácich a zahraničných grantových projektov, do riešenia ktorých bolo a aj v súčasnosti je zapojených viacero študentov, čo študentom umožňuje riešiť zaujímavé témy v rámci bakalárskeho a magisterského štúdia a získať užitočné skúsenosti pre ich budúcu prax.  

Na katedre pôsobia aj medzinárodne uznávaní vedci pracujúci v oblasti teoretickej fyziky - doc. Plesch, prof. Tomášik a dr. Kolomeitsev. Pod ich vedením majú študenti možnosť získať vedomosti a zručnosti potrebné na pokračovanie v doktorandskom štúdiu v oblasti teoretickej fyziky a participovanie na výskume v CERN-e. Dôkazom toho sú napríklad aj naši absolventi - Mgr. Mereš a dr. Bartoš, ktorí v súčasnosti spolupracujú priamo s odborníkmi z CERN-u.

Naši absolventi nemajú problém s uplatnením po skončení štúdia. Po ukončení štúdia sa môžete uplatniť nielen na základných a stredných školách ako učitelia, ale aj v metodických centrách, výskumných ústavoch, vysokých školách a rovnako aj v súkromnom sektore (telekomunikácie, bankovníctvo, poisťovníctvo, administratíva a pod.), ale napríklad aj v policajnom zbore.


VIAC O PONÚKANÝCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOCH

V súčasnosti môžete študovať učiteľstvo fyziky v kombinácii s inými prírodovednými predmetmi, ako je biológia, geografia, chémia, informatika, matematika, technika. Nepravidelne sú otvárané študijné kombinácie aj s humanitnými predmetmi (napr. filozofia, cudzie jazyky, telesná výchova). Štúdium je akreditované v I. aj II. stupni štúdia. Nižšie nájdete linky na ďalšie informácie o ponúkaných študijných programoch.

Bakalársky stupeň štúdia

Magisterský stupeň štúdia

Viac o obidvoch študijných programoch nájdete na stránke s podrobnými informáciami o akreditovaných študijných programoch v časti Štúdium alebo sa spýtajte nášho študijného poradcu.

 

doc. RNDr. Janka Raganová, PhD.

doc. RNDr. Janka Raganová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Študijný poradca

Telefón:
048 446 7201
Zaradenie:
Docentka
Miestnosť:
201


ĎALŠIE VZDELÁVANIE NA KATEDRE

Pre absolventov magisterského stupňa štúdia učiteľstva fyziky katedry ponúka možnosť absolvovať rigorózne konanie a získať titul PaedDr. Viac informácii nájdete na príslušnej stránke. Učitelia z praxe bez fyzikálneho vzdelania majú možnosť rozšíriť si portfólio aprobačných predmetov o fyziku v rámci rozširujúceho štúdia fyziky. Rozširujúce štúdium otvárame podľa počtu záujemcov v súlade s fakultnými pravidlami.

RIGORÓZNE KONANIE                  Rozširujúce štúdium