Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Štúdium

V súčasnosti môžu záujemcovia študovať učiteľstvo fyziky v kombinácii s inými prírodovednými predmetmi, ako je biológia, geografia, chémia, informatika, matematika, technika. Nepravidelne sú otvárané študijné kombinácie aj s humanitnými predmetmi (napr. filozofia, cudzie jazyky, telesná výchova). Štúdium je akreditované v I. aj II. stupni štúdia. Po ukončení magisterského stupňa štúdia je možné na katedre pokračovať v najvyššom – doktorandskom - stupni vysokoškolského štúdia v odbore teória vyučovania fyziky.

Pre absolventov magisterského stupňa štúdia učiteľstva fyziky katedry ponúka možnosť absolvovať rigorózne konanie a získať titul PaedDr. Učitelia z praxe bez fyzikálneho vzdelania majú možnosť rozšíriť si svoje aprobačné predmety o fyziku v rámci rozširujúceho štúdia fyziky.   

Počas štúdia na katedre majú študenti možnosť participovať na rôznych projektoch riešených na katedre (medzinárodných ako aj domácich), aktívne sa zúčastňovať akcií organizovaných pre žiakov všetkých vekových skupín, napr. Tábor mladých prírodovedcov, Týždeň vedy, Noc výskumníkov, Masterclasses i ďalších podujatí pre širšiu verejnosť. Samozrejmosťou je možnosť absolvovať časť štúdia v zahraničí, významným bonusom je aj možnosť získania motivačného odborového štipendia (štúdium učiteľstva fyziky patrí do skupiny dotovaných odborov). 

 

V prípade otázok kontaktujte študijného poradcu.

doc. RNDr. Janka Raganová, PhD.
tel.: +421 48 446 7 205
janka.raganova(at)umb.sk