Uchádzači

                   

 

Kontakty na študijných poradcov

Študijný poradca pre bakalársky a magisterský program Učiteľstvo akademických predmetov

Mgr. Richard Pouš,PhD.

Mgr. Richard Pouš,PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 7309
Zaradenie:
Odborný asistent
Miestnosť:
309

Študijná poradkyňa pre bakalársky program Geografia a Geopotenciál regiónov a magisterský program Geografia a rozvoj regiónov

PaedDr. Bohuslava Gregorová, PhD.

PaedDr. Bohuslava Gregorová, PhD.

Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka, študijná poradkyňa

Telefón:
048 446 7300
Zaradenie:
Odborná asistentka
Miestnosť:
F300

Študijná poradkyňa pre bakalársky a magisterský program Aplikovaná geológia a doktorandský program Geochémia

Mgr. Viera Šimonová, PhD.

Mgr. Viera Šimonová, PhD.

Zástupkyňa vedúceho katedry, Vysokoškolská učiteľka, študijná poradkyňa

Telefón:
048 446 7246
Zaradenie:
Odborná asistentka
Miestnosť:
Gaudeámus

FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED UMB
Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica, fax: 048/446 7000
Oddelenie pre pedagogickú činnosť: 048/446 7406,
e-mail: Beata.Dobrikova@umb.sk
http://www.fpv.umb.sk