Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Klub priateľov banskobystrickej geografie – Alumni klub

Katedra geografie a geológie FPV UMB v Banskej Bystrici si v roku 2014 pripomenula dve významné výročia. Išlo o 65. výročie nepretržitého vyššieho geografického vzdelávania a 60. výročie existencie geografického pracoviska v Banskej Bystrici.

Za uplynulé obdobie katedra vychovala stovky absolventov, úspešných učiteľov na základných, stredných a vysokých školách. Po rozšírení ponuky vzdelávania aj o neučiteľské študijné programy (geografické informačné systémy od roku  1994, geografia a krajinná ekológia od roku  2005, geografia a rozvoj regiónov od roku 2013) naši absolventi pôsobia v štátnej, verejnej a podnikateľskej sfére nielen na Slovensku, ale aj v európskych inštitúciách a krajinách, v Austrálii a USA. Prostredníctvom svojich odborných aj spoločenských aktivít katedra získala svojich priaznivcov aj z negeografického prostredia. Takto sa vytvárali skupiny priaznivcov geografie, ktoré sa aktívne zúčastňovali najmä geografických plesov a terénnych cvičení v zahraničí.

Na geografickom plese 27. novembra 2015 sa rozhodlo o vzniku Klubu priateľov banskobystrickej geografie – Alumni klub. Združuje na báze dobrovoľnosti absolventov, priateľov a priaznivcov banskobystrickej geografie a FPV UMB v Banskej Bystrici.

Cieľom Alumni klubu je:

  • vytvoriť nový priestor na komunikáciu medzi absolventmi navzájom, absolventmi a katedrou, umožniť vzájomnú spoluprácu medzi absolventmi, katedrou, priateľmi a priaznivcami banskobystrickej geografie.

Medzi verejno-prospešné ciele klubu patria najmä:

  • podpora vzdelávacích aktivít študentov doma a v zahraničí (projekty Erasmus+), prostredníctvom informácií a konzultácií o nových knižných a časopiseckých dielach členov katedry,
  • organizácia výročných spoločenských a vzdelávacích aktivít a podujatí,
  • podpora a pomoc pri šírení dobrého mena banskobystrickej geografie,
  • obnoviť vzťah absolventa so svojou Alma mater.

Členstvo v Alumni klube je čestné, dobrovoľné a bezplatné. Pri neformálnom vzniku Alumni klubu sa dohodlo, že oficiálny formát (v podobe stanov, orgánov a pod.) dostane toto združenie po dvojročnom časovom overovaní.